Coronafeirws | Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws  -   Coronafeirws | Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Diweddarwyd ar 01 Ebrill 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor

Diogelwch ein dysgwyr, gweithwyr a’n hymwelwyr yw ein blaenoriaeth ni. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod modd i’r addysgu, dysgu a’r gwaith o baratoi asesiadau barhau yn ystod y cyfnod ansicr hwn, gan ddilyn y canllawiau gan lywodraeth y DU a'r awdurdodau Iechyd Cyhoeddus.

Mae’r Brifysgol yn dilyn y cyngor a argymhellir gan lywodraeth y DU a’r awdurdodau iechyd cyhoeddus i leihau’r risg o ledaeniad posibl y feirws.

Hoffem eich atgoffa i wirio eich cyfrif e-bost Prifysgol yn rheolaidd er mwyn i chi gael y newyddion diweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.

Diweddariad Rheoliadau Pwysig

Penwythnos Gŵyl Banc y Pasg

Sylwer: bydd y Brifysgol yn parhau i weithredu ei dyddiau cau Pasg dros benwythnos gŵyl y banc. Mae hyn yn golygu na fydd staff (ac eithrio gweithwyr allweddol) ar gael i ateb negeseuon e-bost neu alwadau ffôn rhwng dydd Gwener 10 a dydd Mercher 15 Ebrill (yn gynwysedig).

Byddwn yn ymateb i unrhyw negeseuon e-bost a dderbynnir yn ystod y cyfnod hwn cyn gynted â phosib pan fydd staff yn dychwelyd i'r gwaith ar ddydd Iau 16 Ebrill.

Os ydych yn aros yn ein llety campws dilynwch y canllawiau a ddarparwyd gan y tîm llety

Cliciwch ar yr adrannau isod ar gyfer y Cwestiynau Cyffredin perthnasol 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon cysylltwch â thîm yr Hwb Myfyrwyr ar hwb@uwtsd.ac.uk neu 0300 131 3030