Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws  -   Coronafeirws | Gwybodaeth i Fyfyrwyr  -  Coronafeirws | Adnoddau Addysgu

Adnoddau Addysgu

Symudodd y Brifysgol i ddarpariaeth ar-lein ar 23ain Mawrth mewn ymateb i'r sefyllfa gyda COVID-19. Gweler yr adnoddau sydd ar gael i'ch cynorthwyo gyda'r ffordd newydd hon o ddysgu.

Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu

O ddydd Mercher 18 Mawrth, mae’r holl wasanaethau llyfrgell ar gael ar-lein yn unig. Mae hyn yn golygu nad oes modd mynd i adeiladau’r llyfrgell. 

Mae nifer o gyhoeddwyr wedi cydnabod y galw cynyddol am e-adnoddau oherwydd COVID-19. Lle bo modd, ychwanegir y casgliadau hyn at gatalog y llyfrgell. Darganfyddwch ragor yma

Gweler Cwestiynau Cyffredin y Llyfrgell

**NEWYDD** Desg Ymholi Rhithiol

Bydd ein cymorth yn parhau i fod ar gael, ni waeth a yw’r adeiladau ar agor ai peidio.  Rydym yn gweithredu Desg Ymholi Rhithiol y gellir ei chyrraedd drwy alw unrhyw un o rifau ffôn arferol y llyfrgell: Cysylltu â Ni

Cewch gysylltu â ni hefyd drwy e-bostio: library@uwtsd.ac.uk

Neu drwy FacebookInstagram neu Twitter: @UWTSDLib

Fel arfer, bydd cymorth ar gael 9am-5pm dydd Llun i ddydd Iau ac 9am-4.30pm ar ddyddiau Gwener.

Cymorth TG

Manteisio ar Ddysgu Ar-lein

Wrth i ni symud at addysgu’n gyfan gwbl ar-lein, efallai y bydd angen i chi ddefnyddio mwy o offer ac adnoddau ar-lein nag o'r blaen. Hefyd, os nad oes gennych liniadur neu gyfrifiadur gartref, efallai y bydd angen i chi ddefnyddio dyfais symudol i fanteisio ar yr hyn yr ydych yn ei ddysgu. Dyma ganllaw cyflym ar sut i gyrchu'r prif offer y mae’n debygol y bydd arnoch ei angen.

Manteisio ar Ddysgu Ar-lein

Rydym hefyd wedi rhoi adnoddau Microsoft Teams at ei gilydd i'ch cynorthwyo, gan gynnwys:

I gael mynediad i feddalwedd Microsoft Teams bydd rhaid i chi gofrestru gyda’ch e-bost myfyriwr a chyfrinair. 

Bargeinion TG

Cofiwch y gallwch, fel myfyriwr yn YDDS, gael gafael ar rai bargeinion TG arbennig i’ch helpu i symud i ddarpariaeth ar-lein. Mae’r rhain yn cynnwys Microsoft Office 365 a Windows 10 am ddim, ynghyd ag Autodesk ac Adobe Creative Cloud (yn cynnwys Photoshop, illustrator a Premiere Pro).

Dysgwch ragor am y rhain a'r holl fargeinion TG eraill sydd ar gael

Pa gymorth TG sydd ar gael?

Ni fydd Cymorth TG ar gael ar y campws o ddydd Llun 23 Mawrth ond gallwch gysylltu â’r Ddesg Wasanaeth TG ar 0300 500 5055 neu drwy gofnodi eich cais ar https://webhelp.uwtsd.ac.uk

Gwasanaeth TaSG y tu allan i oriau arferol:

O ddydd Llun 27 Ebrill o 5pm ymlaen, bydd cefnogaeth ffôn Desg y Gwasanaeth TG yn dychwelyd i ddarparu cymorth TG y tu allan i oriau 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos trwy ffonio 0300 500 5055

Mae meddalwedd Adobe Creative Cloud ar gael bellach dros dro i chi ei ddefnyddio gartref. Ceir rhagor o wybodaeth am y feddalwedd hon a chynigion arbennig eraill TG yma

Cofiwch gofnodi eich gwybodaeth ailosod cyfrinair fel y gallwch ailosod eich cyfrinair eich hun os bydd angen trwy fynd i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfrinair/

Noder: Mae Desg Gwasanaeth TG yn ymdrin â nifer fawr o geisiadau ar hyn o bryd ac mae hyn yn golygu bydd peth oedi cyn ymateb.  Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd a’ch cefnogaeth.