Am Y Cwad

Y Cwad

Mae’r Cwad yn ardal ddysgu fodern â mynediad agored i fyfyrwyr a staff a leolir ar Gampws Caerfyrddin.

Yn Y Cwad mae cyfrifiaduron i fyfyrwyr, Ystafelloedd Astudio i Grŵp o fyfyrwyr, mynediad diwifr i’r Rhyngrwyd, caffi Starbucks, siop nwyddau swyddfa a gwasanaeth reprograffeg.

Sut i ddod o hyd i ni

Mae’r Cwad yn adeilad yr Hen Goleg ar Gampws Caerfyrddin, gyda’r brif fynedfa gyferbyn â’r Capel. Hefyd gallwch fynd i’r Cwad o’r coridor rhwng y Llyfrgell - Campws Caerfyrddin ac adeilad Carwyn James.

Y Gyfnewidfa Lyfrau

Wedi prynu llyfr a’i orffen? Ddim yn gwybod beth i’w wneud ag e? Os ydych chi wedi’i ddarllen, beth am ei gyfnewid!

Ar hyn o bryd yn y Cwad: Y Gyfnewidfa Lyfrau. Y cyfan sydd ei angen yw i chi ddod â'r llyfrau yr ydych chi wedi’u darllen a’u cyfnewid am rai nad ydych chi wedi’u darllen – mae’n rhad ac am ddim ac yn dda i’r amgylchedd!

Os oes unrhyw lyfrau gennych yr hoffech eu cyfrannu, a wnewch chi cysylltu â ni.

Oriau Agor: Y Cwad

Nodyn: oriau agor ar gyfer y Siop a Chaffi yn amrywio.

    Yn ystod y tymor   Yn ystod y gwyliau  
Dydd Llun   08:45 - 19:00   09:00 - 17:00  
Dydd Mawrth   08:45 - 19:00   09:00 - 17:00  
Dydd Mercher   08:45 - 19:00   09:00 - 17:00  
Dydd Iau   08:45 - 19:00   09:00 - 17:00  
Dydd Gwener   08:45 - 19:00   09:00 - 16:30  
Dydd Sadwrn   11:00 - 14:00   Ar Gau  
Dydd Sul   Ar Gau   Ar Gau