Cyrsiau Ôl-raddedig

Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Ein Hysgolion a'n Cyfadrannau Academaidd  -  Coleg Celf Abertawe  -  Cyrsiau Ôl-raddedig

Bellach mae arian ar gael ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig, a hynny ar ffurf cyfuniad o grantiau a benthyciadau, a dalir yn uniongyrchol i chi. 
Gall myfyrwyr yng Nghymru wneud cais am hyd at £17,000 a myfyrwyr yn Lloegr, hyd at £10,906
Ewch i: benthyciadau ôl-raddedig i gael rhagor o wybodaeth.

MA computer animation

Animeiddio Cyfrifiadurol (MA)

mRes Art & Design Widget

Celf a Dylunio (MRes)

MA Fine Art widget

Celf Gain (MA)

MA visual communication

Cyfathrebu Gweledol (MA)

MA illustration widget

Darlunio (MA)

MA Moving Image widget

Delweddau Symudol (MA)

MA product design widget

Dylunio Cynnyrch (MA)

MSc industrial design widget

Dylunio Diwydiannol (MSc)

MA Graphic Designer Design widget

Dylunio Graffig (MA)

MA Surface Pattern Design widget

Dylunio Patrwm Arwyneb (MA)

MA Transportation Design widget

Dylunio Trafnidiaeth (MA)

MA Photography

Ffotograffiaeth (MA)

MA Glass widget

Gwydr (MA)

MA Advertising widget

Hysbysebu (MA)

MA Sound widget

Sain (MA)

MA Textiles widget

Tecstilau (MA)

MA VFX widget

VFX (MA)

PhD Philosophy Widget

Doethur mewn Athroniaeth (PhD)

MPhil Philosophy Widget

Meistr mewn Athroniaeth (MPhil)

©2019 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535