UWTSD Home  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Athrawon Ymarfer Coleg Celf Abertawe  -  John Wood

John Wood

John Wood

Mae John Wood yn Athro Emeritws Dylunio ym Mhrifysgol Goldsmiths, Llundain. Pan yn fyfyriwr, yng nghanol y 1960au, mynychodd Ysgol Gelf Manceinion, sef Prifysgol Fetropolitan Manceinion erbyn hyn. Yn ystod ei astudiaethau Celf Gain, adeiladodd osodweithiau electronig rhyngweithiol a theganau sain. Ar ôl graddio, gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf, gweithio am ddwy flynedd bellach yn eu Hathrofa Uwchefrydiau, gan greu ei ‘Machine for Saying Sorry’ a gêm â chymorth cyfrifiadur oedd â 27 cymeriad (‘King of Shouting House’), a berfformiwyd yn ICA Llundain.

Erbyn hynny, roedd wedi datblygu pryder cryf am faterion amgylcheddol ac wedi dyfeisio nifer o ddyfeisiau ynni solar, a ddenodd peth sylw gan y wasg. Yn 1975 daeth yn aelod sefydlu un o fandiau ffasiynol y 1970au, Deaf School, a aeth ymlaen i ennill y ‘Melody Maker Rock’ cenedlaethol a chael dêl recordiau yn UDA gyda Warner Brothers. Mae John yn dal i recordio, ysgrifennu a pherfformio ar lwyfannau ar ffurf ei hunan arall ‘The Reverend Max Ripple’.

Mae’r Athro Wood wedi addysgu Celf Gain mewn nifer o brifysgolion yn y DU ac Asia, er yn bennaf yn Goldsmiths, Prifysgol Llundain, lle bu’n Ddirprwy Bennaeth Celf Gain, rhwng 1978-1988, pan oedd y brif garfan YBA yn ymgasglu. Ar ôl y cyfnod hwn, ysgrifennodd a lansiodd nifer o raddau dylunio radical ac fe ddefnyddiwyd y rhain yn sail i’r Adran Ddylunio bresennol.

Ar y cyd â Dr Julia Lockheart, mae’r Athro Wood yn cyd-olygu’r ‘Journal of Writing in Creative Practice.’ (Deall). Ers canol y 1970au mae e wedi ysgrifennu nifer o lyfrau a llawer o benodau mewn llyfrau, erthyglau, papurau ac wedi cyflwyno prif areithiau, y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn adfyfyrio ar rôl dylunwyr wrth fynd i’r afael ag argyfwng amgylcheddol, fel cynhesu byd-eang a cholli bioamrywiaeth. Gellir cyrchu canfyddiadau ei ymchwil (a ariannwyd gan AHRC ac EPSRC) ar fetadylunio trwy’r wefan Metadesigners.