facebook Pixel Cyrsiau Byr | Swansea College of Art - UWTSD

Cyrsiau Byr

Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Cyrsiau Byr

Art after dark

Celf Liw Nos

Hefyd, mae Celf Liw Nos yn gyfle gwych o bobl sy’n ystyried mynd ymlaen i astudio ymhellach ond a fyddai’n hoffi archwilio pynciau, adnabod cryfderau a datblygu portffolios.Caiff myfyrwyr fynediad i gymorth rhagorol, offer a chyfleusterau o safon y diwydiant.

Saturday Art School widget

Ysgol Gelf Sadwrn

Mae ein Hysgol Gelf Sadwrn rhad ac am ddim ar gyfer artistiaid ifanc sy’n llawn dyhead ac yn datblygu.

Education Outreach widget

Allgymorth Addysgol

Yn ogystal â Diwrnodau Agored a Diwrnodau Blasu’r Brifysgol, rydym yn cynnig teithiau rhagarweiniol a gweithdai yn ystod gwyliau hanner tymor.

Art in action widget

Celfyddydau ar Waith

Gweithio gydag ysgolion lleol ac ymarferwyr celf i ddatblygu a chyflwyno prosiectau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwn creadigol tu fewn a thu allan i’r dosbarth.

 

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535