Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Cyrsiau Byr  -  Allgymorth Addysgol

Mae Coleg Celf Abertawe YDDS yn cynnig ystod eang o weithgareddau ymgysylltu sy’n darparu cyflwyniad i brofiad Coleg Celf mewn lleoliad Prifysgol modern.

Yn ogystal â Diwrnodau Agored y Brifysgol a Diwrnodau Blasu mewn adrannau unigol, gallwn gynnig teithiau rhagarweiniol o gwmpas cyfleusterau ac adrannau’r Coleg Celf. Gweithdai yn ystod hanner tymor a ddyluniwyd i ddatblygu eich portffolio a rhoi’r cyfle i chi wneud cais i Goleg Celf hyd yn oed os nad ydych wedi ei astudio tu hwnt i TGAU, a chymorth unigol i’ch helpu i gyrraedd eich potensial creadigol llawn.

Cysylltwch â ni i weld sut y gallwn weithio gyda’n gilydd os ydych:

  • Yn paratoi portffolio i wneud cais am le Celf a Dylunio mewn Prifysgol
  • Yn mwynhau Celf a Dylunio ac yn hoffi’r opsiwn i astudio Celf a/neu Ddylunio nawr neu yn y dyfodol.
  • Yn addysgu pynciau seiliedig ar Gelf neu Ddylunio a hoffech ddatblygu cysylltiadau cydweithredol pwrpasol gyda Choleg Celf Abertawe, YDDS. 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â: Amanda.roberts@uwtsd.ac.uk

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cyrsiau Byr