Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Cyrsiau Byr  -  Ysgol Gelf Sadwrn

Ysgol Gelf Sadwrn yng Ngholeg Celf Abertawe YDDS

Saturday Art School banner

Mae ein Hysgol Gelf Sadwrn rhad ac am ddim ar gyfer artistiaid ifanc, rhwng 14-18 oed, sy’n llawn dyhead ac sy’n datblygu. Wedi’ch addysgu gan arbenigwyr yn eu maes fe gewch gyfle i archwilio a datblygu eich creadigrwydd tu allan i’r ysgol. Bydd y sesiynau’n galluogi ichi archwilio ein cyfleusterau arbenigol ac i ddatblygu’ch portffolio. Gellir defnyddio’r holl waith a gynhyrchir ar gyfer portffolios TGAU/Safon Uwch.

Am ragor o wybodaeth a fyddech cystal â chysylltu â: amanda.roberts@uwtsd.ac.uk / 01792 48100 ext. 4483