facebook Pixel Dylunio Cynnyrch & Chelfi | Swansea College of Art - UWTSD

Dylunio Cynnyrch & Chelfi

Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Dylunio Cynnyrch & Chelfi

Nod ein rhaglenni Dylunio Cynnyrch & Chelfi yw rhoi ichi, mewn ffyrdd creadigol ac adeiladol, y wybodaeth a’r awydd i ddylunio ac arloesi cynnyrch, systemau a gwasanaethau defnyddwyr masgynyrchedig.

Rydym yn cynnig dau ddeilliant gradd – BA a BSc, lle maent yn wahanol yw yn eu hymagwedd at ddatblygu cynnyrch newydd gyda’r BA yn ffocysu ar ymgysylltu a rhyngweithio â chynnyrch o safbwynt iwtalitaraidd ac emosiynol, lle bo’r BSc yn ffocysu ar fanylion cynnyrch, technolegau newydd, dewisiadau materol a meini prawf gweithgynhyrchu. Mae’r llwybr MDes (Anrh) yn rhoi i fyfyrwyr y cyfle i ymestyn eu profiad dysgu a dilyn goliau hunangyfeiriedig trwy weithgareddau entrepreneuraidd arloesol ac arfer dylunio uwch.

Cadwch le ar Ddiwrnod Agored

MDes product design widget

Cyrsiau Dylunio Cynnyrch

MA product design widget

Cyrsiau Ôl-raddedig

case study widget - industrial design

Astudiaethau achos

industrial design facilities widget

Cyfleusterau

Industry Links widget

Cysylltiadau Diwydiant

SS23 ad still Welsh

Sioeau Gradd Yr Haf Coleg Celf Abertawe

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535