Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Celf a Dylunio Ffeithiau a Ffigurau

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr Logo

Daeth y Drindod Dewi Sant yn gydradd 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Celf.
 - Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2020


Guardian League Table

Neidiodd PCYDDS 29 safle i 57fed yn y Guardian League Table 2020.

Uchafbwyntiau Celf a Dylunio:

rating-guardian-art-design-2020-(cy)


The Times & Sunday Times Good University Guide

The Times and Sunday Times Logo

Mae’r uchafbwyntiau ar gyfer Celf a Dylunio yn cynnwys 11eg yn y DU am Gelf a Dylunio.


Complete University Guide

Complete University Guide logo

Mae’r Complete University Guide yn cynhyrchu tablau cynghrair a safleoedd blynyddol yn ôl prifysgol a phwnc.

Cafodd PCYDDS safleoedd rhagorol yn Complete University Guide 2021.

  • PCYDDS yn 8fed yn y DU gyfan ar gyfer ansawdd addysgu yng nghanlyniadau 2020
  • 1af yng Nghymru ar gyfer Celf a Dylunio

Complete University Guide Rating 2021


Whatuni

What Uni Logo

Daeth y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am gyrsiau a darlithwyr am yr ail dro’n olynol yn ogystal ag ennill y wobr am Lety.

 “Rwy’n ei garu yma! Cyfleusterau gwych a chymorth da gan ddarlithwyr”

What Uni 2020 Enillydd Lletywhat uni 2020 enilltdd cyrsiau a darlithwyr


Ffeithiau a Ffigurau PCYDDS Am Coleg Celf Abertawe