facebook Pixel Ffotograffiaeth | Swansea College of Art - UWTSD

Ffotograffiaeth

Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Ffotograffiaeth

Photojournalism Banner

Caiff ein cyrsiau Ffotograffiaeth eu cyflwyno drwy gyfres o ddarlithoedd, gweithdai ac aseiniadau, sy’n ymdrin â holl feysydd ffotograffiaeth a chaffaeliad gwybodaeth ymarferol a beirniadol.

Trwy tiwtorialau a thrafodaethau,anogir myfyrwyr i gynhyrchu gwaith ffotograffig sy’n gofyn cwestiynau am eu pwnc ac, yr un mor bwysig, yn profi paramedrau arfer ffotograffig. Mae’r cyrsiau hyn yn cynnig rhaglen eang a chyfeillgar sy’n caniatáu i fyfyrwyr archwilio ystod eang o dechnegau, defnyddiau ac arddulliau er mwyn darganfod eu cryfderau personol a chyfeiriad eu gyrfa yn y pen draw.  

Rydym yn credu ei fod yn hanfodol i’ch gwaith gael gorffeniad proffesiynol ac i’r perwyl hwn, cefnogir eich prosiectau gan weithdai. Mae cael mynediad at wybodaeth ymarferol ychwanegol yn sicrhau y gallwch ddefnyddio cyfleusterau rhagorol y Brifysgol yn hyderus, gan wneud dewisiadau gwybodus am ddull ac offer, ac yn y pen draw, cynhyrchu gwaith o safon eithriadol.

Mae’r gweithdai’n cwmpasu prosesu ac argraffu, gan gynnwys dulliau argraffu hanesyddol, du a gwyn seiliedig ar ffibr; defnyddio gwahanol fformatau camera o fformat canolig i ffilm rholyn a ffilm 5 x 4, i ddigidol (gan gynnwys fformat canolig); llif gwaith ac argraffu digidol; fideo (saethu a golygu); gosod a thaflunio arddangosfa; goleuo stiwdio a lleoliad.

Cadwch le ar Ddiwrnod Adored

BA Photojournalism

Ffotograffiaeth Ddogfennol a Gweithredaeth Weledol

BA photography in Arts

Cyrsiau Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau

MA Photography

Astudiaethau Achos Ffotonewyddiaduraeth

Case studies Photo in Arts

Astudiaeth Achos Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau

Photography Facebook Gallery

Oriel

 facilities

Cysylltiadau Diwydiannol

facilities-260x160-widget

Cyfleusterau

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535