Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Ffotograffiaeth  -  Cyfleusterau Ffotograffiaeth

photograph-facilities-banner-800x495

Yn fyfyriwr yng Ngholeg Celf Abertawe, bydd gennych fynediad i gyfleusterau o safon diwydiannol a chyfleuster storio. Yn ogystal â chyfleusterau ac ystafelloedd tywyll ffotograffiaeth traddodiadol helaeth, mae ein darpariaeth ddigidol yn cynnwys ystafelloedd digidol lliw-reoledig arbenigol a chanddynt y feddalwedd Adobe diweddaraf. Mae hyn yn cynnwys sganwyr ffilm Hasselblad cydraniad uchel, portffolio fformat canolig a mawr ac argraffu ar gyfer arddangosfa.

 

Cyfleusterau ffotograffiaeth traddodiadol:

 • Ystafell dywyll du a gwyn broffesiynol gyda 18 chwyddwr â lensys ar gyfer 35mm, argraffu fformat canolig a mawr.
 • Ystafell brosesu du a gwyn llawn offer, gyda bythau llwytho, tanciau datblygu, cemegion a adnewyddir yn rheolaidd, cabinetau sychu ffilm a thanc, bocs golau gweld ffilm.
 • Ystafell prosesu ffilm lliw C41, gyda phrosesydd tanc dwfn, cabinetau sychu ffilm a bocs golau gweld.
 • Ystafelloedd sychu print du a gwyn gyda llinellau, rheseli a gwasgwr gwres.
 • Darganfyddwyr ffocws, hidlau aml-radd, citiau sbotio

Ystafell Ddigidol Ffotograffiaeth: 

 • 16 gweithfan Apple iMac.
 • 8 monitor Eizo arbenigol, lliw-raddnodedig llawn ar gyfer argraffu proffesiynol.
 • Meddalwedd o safon ddiwydiannol: Adobe Creative Cloud (gan gynnwys Photoshop), Lliw Hyblyg, Ystafell Olau.
 • 2 x sganiwr ffilm ‘Flextight’ Hasselblad
 • Sganwyr ‘flatbed’ Epson
 • Argraffwyr ‘laserjet’ prawf-ddarllen proffesiynol
 • 2 x argraffwyr ‘inkjet’ Epson 4880 ar gyfer rholiau a thaflenni sengl A4, A3, A3+, A2
 • Argraffydd ‘inkjet’ Fformat mawr Epson 9800 (rholyn 44”)

Stiwdio Ffotograffig:

 • Stiwdio ar raddfa fawr y gellir ei bwcio yn ei chyfanrwydd neu ei rhannu’n ddau fan stiwdio gweithio.
 • System oleuo Hi-Glide Pantograph
 • Pennau goleuo fflach a thwngsten digidol
 • Rheoli goleuo – bocsys meddal, ymbaréls, ‘snoots’, adlewyrchyddion, geliau
 • Mesuryddion golau, sbardunau
 • Cefnlenni Colorama – llwyd/du/gwyn
 • Cefnlen ‘inifinity curve’ bywyd llonydd

Offer ar gael i’w fenthyg:

Camerâu digidol:

 • Lumix GH4s
 • Cannon EOS 5D MKIIs & MKIIIs
 • Lensys Digidol Canon – 28mm, 50mm, 85mm, 100mm Macro, 24-105mm, 70-200mm, 75-300mm Zoom)
 • Fformatau Canolig H3 D Hasselblad

Camerâu Analog:

 • Hasselblads (6x6)
 • Mamiya RZs (6x7)
 • Mamiya 645s (6x4.5)
 • Fuji GW670s (6x7 ‘Rangefinder’)
 • Mamiya 7s (6x7 ‘Rangefinder’)
 • Camerâu Maes Fformat Mawr (5x4 modfedd)

Offer arall:

 • Canon Speedlight a Metz Flashguns
 • Citiau Goleuo Symudol gyda phecynnau batri
 • Mesuryddion Golau a mesuryddion Fflach
 • Trybeddau
 • Recordyddion Sain H4 Pro Zoom
 • Taflunyddion Data a Chwaraewyr Cyfryngau
 • Rigiau Camera Cadarn DSLR

Mannau Eraill yr Adran Ffotograffiaeth:

 • 3 Ystafell Beirniadu Ffotograffiaeth Fawr ar gyfer darlithoedd, dangos gwaith ar sgrîn, seminarau a beirniadaethau.
 • Man ar gyfer Prosiectau – man stiwdio arbrofol y gellir ei neilltuo ymlaen llaw.
 • Ystafell Myfyrwyr gyda soffas, iMacs, sinc, tanc dŵr berw ar gyfer te a choffi, loceri
 • Ystafell Archif i storio gwaith arddangosfeydd
 • Swyddfa Staff yn yr ardal addysgu, sydd â pholisi drws agored.

Gweithdai

Rydym yn credu ei fod yn hanfodol i’ch gwaith gael gorffeniad proffesiynol ac i’r perwyl hwn, mae gweithdai ar gael i gefnogi eich prosiectau.

Mae cael mynediad at wybodaeth ymarferol ychwanegol yn sicrhau y gallwch ddefnyddio cyfleusterau rhagorol y Brifysgol yn hyderus, gan wneud dewisiadau gwybodus am ddull ac offer, ac yn y pen draw, cynhyrchu gwaith o safon eithriadol.

Mae’r gweithdai’n cynnwys:

 • dulliau print hanesyddol
 • argraffu du a gwyn seiliedig ar ffibr
 • y defnydd o wahanol fformatau camera, o ffilm rholyn fformat canolig a ffilm 5 x 4, i ddigidol (gan gynnwys fformat canolig)
 • llif gwaith ac argraffu digidol
 • saethu a golygu fideo
 • gosod a thaflunio arddangosfeydd
 • goleuo stiwdio a lleoliad.