Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Gwydr  -  Cyfleusterau Gwydr

Cyfleusterau Gwydr

 

Cyfleusterau Gweithdy’r Adran Wydr Mae’r Adran Wydr yn falch o’i hystod eang o gyfleusterau gwneud a phrosesu arbenigol, wedi’i chefnogi gan arae cynhwysfawr o weithdai cyffredinol. 

Ymhlith y cyfleusterau bydd:

 • Odynau gwydr ar gyfer ffiwsio, slympio, castio, enamlo a phaentio
 • Bae asid – asid hydrofflworig ar gyfer llathru ac ysgrythu
 • Ystafell blastr ar gyfer gwneud mowldiau a phrototeipio
 • Gwaith cŵyr
 • Cyfleusterau Gelflex / mowldio rwber
 • Cyfleusterau printio sgrin - gweithdy pwrpasol ar gyfer printio sgrin ar wydr
 • Sgwrio â thywod – dau sgwriwr â thywod pwrpasol ar gyfer gwydr (un taniwr potiau)
 • Cyfleusterau gwaith oer – ystod o gyfleusterau gwaith oer gan gynnwys turnau, llathrwyr/llathrwyr ymyl, malwyr llaw, malwyr gwely fflat diemwnt, ysgythrwyr llaw, llifiau diemwnt a driliau gwydr.
 • Ystafell torri gwydr
 • Ystafell arwain
 • Ystafell paentio gwydr
 • Stiwdios gwydr

Ymhlith y cyfleusterau gweithdy eraill, mae:

 • Cyfleusterau gweithdy metel, gwaith pren a chyffredinol
 • Ystafell resin
 • Stiwdios cerameg / ystafell wydro
 • Peiriant torri â chwistrell ddŵr
 • Peiriannau torri â laser
 • Ystafell o argraffwyr 3D (peiriannau technoleg isel i rhai technoleg uchel arbenigol i argraffu amrywiaeth o ddefnyddiau)
 • Peiriannau melino CNC