Ailosod Cyfrinair


Mae gwasanaeth Porth Cyfrineiriau Hunanwasanaeth PCYDDS yn caniatáu i fyfyrwyr, staff a chyfadrannau ailosod eu cyfrinair eu hunain heb orfod cysylltu â’r Ddesg Gymorth TG

Fodd bynnag, cyn y gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn rhaid cofrestru. Cewch wybodaeth ynghylch sut i gofrestru a sut i ailosod eich cyfrinair isod.

Os byddwch yn anghofio eich cyfrinair a chithau heb gofrestru eto i ddefnyddio’r Porth Cyfrineiriau, bydd angen ichi ymweld â Desg Gymorth TG ar eich campws agosaf neu ffonio 0300 500 5055 i gael eich cyfrinair wedi’i ailosod cyn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn.

‌   

 

Cofrestru i Ddefnyddio’r Porth

Cyn y gallwch ddefnyddio’r Porth Cyfrineiriau Hunanwasanaeth, rhaid cofrestru gyda’r gwasanaeth.

Mae cofrestru’n syml ac mae’n cymryd ychydig o funudau’n unig. Er mwyn cofrestru pwyswch y botwm Cofrestru uchod neu ewch i https://pwreg.uwtsd.ac.uk/default.aspx a dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Sylwer os nad ydych ar gyfrifiadur sy’n eiddo i’r Brifysgol wrth ichi gofrestru, rhaid teipio’ch enw defnyddiwr yn y fformat “campus\a.rall” neu “smd\a.rall” lle mae “a.rall” yn cynrychioli’ch enw defnyddiwr.

Ailosod fy Nghyfrinair

Pan fyddwch wedi cofrestru i ddefnyddio ein Porth Cyfrineiriau gallwch ailosod eich cyfrinair yn gyflym ac yn hawdd os ydych ar y campws ai peidio.

Ar Gyfrifiaduron Campws PCYDDS

Pwyswch “Ctrl + Alt + Delete” a theipio’ch enw defnyddiwr fel arfer, wedyn yn lle teipio’ch cyfrinair, cliciwch y ddolen “Forgot your password” dan flwch y cyfrinair a dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin. Sylwer nid yw’r nodwedd hon ar gael ar bob cyfrifiadur sy'n eiddo i PCYDDS ar hyn o bryd.

Ar eich Dyfais Ryngrwyd bersonol

Os nad ydych ar y campws, neu wrth ddefnyddio’ch dyfais bersonol ar y campws, gallwch ailosod eich cyfrinair drwy ddilyn y camau syml hyn o unrhyw gyfrifiadur, gliniadur, ffôn symudol neu lechen sy’n cysylltu â’r Rhyngrwyd:

  • Ar eich dyfais ryngrwyd, cliciwch y botwm Ailosod Cyfrinair uchod neu agor porwr gwe ac ewch i https://pwreg.uwtsd.ac.uk/default.aspx
  • dilynwch y cyfarwyddiadau syml ar y sgrin i ailosod eich cyfrinair

Os bydd angen cymorth arnoch mae croeso ichi gysylltu â Desg Gymorth PCYDDS ar 0300 500 5055.