Mae Ben Miller, a raddiodd yn 2011 gyda BEng Peirianneg Beiciau Modur, bellach yn gweithio fel Peiriannydd Prosiect yn Triumph Designs LTD.
"Trwy help amhrisiadwy Malcom McDonald y cefais fy swydd. Roedd y pethau ymarferol hefyd yn bwysig iawn."


Mae Jade Mellors, a raddiodd yn 2018 gyda BEng Dylunio Peiriannau Uwch, bellach yn gweithio fel Peiriannydd Diagnosteg  yn AVL.
"Mae astudio yn YDDS wedi fy helpu yn fy ngyrfa hyd yma, drwy fy mharatoi at y byd go iawn, gan nad oedd gen i brofiad blaenorol, mae astudio wedi rhoi i mi sgiliau gweithio mewn tîm a sgiliau rhyngbersonol drwy’r prosiectau sy’n cael eu rhedeg bob blwyddyn. Caniataodd y sgiliau dylunio i mi deimlo’n hyderus wrth ddefnyddio cyfrifiaduron yn fy swydd gyntaf fel Technegydd CAD. Roedd y gefnogaeth a ddarparwyd yn YDDS yn hollbwysig i’r llwyddiant rwyf wedi’i gael drwy allu gofyn cwestiynau i ddarlithwyr ar ôl darlithoedd ac wrth i e-byst gael eu hateb yn gyflym. To one on one meetings and offerings of extra support."


Mae Bernadette Gray, a raddiodd yn 2018 gyda BEng Dylunio Peiriannau Uwch, bellach yn gweithio fel Peiriannydd Calibro Swyddogaeth  yn Bosch.
"Mae’r cwrs wedi fy helpu yn y diwydiant gan fy mod yn gallu cymhwyso’r hyn a addysgwyd i mi a thrwy aseiniadau i gymwysiadau yn y byd go iawn. Mae dod o brifysgol sy’n hynod o ymarferol yn sefyll allan pan rydych gyda’r rheiny o gefndir mathemategol, am y gallwch ddychmygu’r ffordd mae pethau’n gweithio ac mae’n magu’ch hyder pan fyddwch yn gorfod gweithio’n ymarferol yn y gwaith. Data 2D, profi a dadansoddi, stripio injans, mainc llif ayb..."