Sam Myers, BEng Dylunio Peirianneg Uwch 2007

Darparu Cydymffurfiaeth Amgylcheddol ar draws Ewrop i Ford


Oliver, BSc Rheolaeth Chwaraeon Moduro 2014

Peiriannydd Graddnodi i Mahle


Jade, BEng Dylunio Peirianneg Uwch 2018

Peiriannydd Diagnostig gydag AVL


Jeremy Vic, BEng Peirianneg Foduro 1999

Yn gweithio ar hyn o bryd i Redbull Racing fel dylunydd!


Nik Long, BSc Peirianneg Beiciau Modur 2018

Mae Nik newydd sefydlu ei fusnes ei hun i ddatblygu beic modur trydan


Ben Penol, BSc Rheolaeth Chwaraeon Moduro 2012

Yn caru’r campws newydd


Bernadette Grey, BEng Dylunio Peirianneg Uwch 2018

Peiriannydd Calibr Swyddogaeth i Bosch Engineering!


Chris Walkingshaw, BSc Rheolaeth Chwaraeon Moduro 2006

Wedi gorffen Prifysgol ar ddydd Gwener a dechrau gyda ProDrive y dydd Llun olynol! Am ganlyniad.


Craig Shreeves a Francesco Caviali, BEng Peirianneg Beiciau Modur 2015

Tîm V4 dan arweiniad y brifysgol i fod yn Rheolwr Prawf ar gyfer Roteron Power a Pheiriannydd Data ar gyfer Redbull KTM


George Douglas, BEng Peirianneg Beiciau Modur 2015

O Dîm V4 i Beiriannydd Data Moto2.