Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Byr â Chredydau

Cyrsiau Byr â Chredydau

Software Engineering

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig casgliad cynyddol o gyrsiau byr. Os ydych am fwrw ymlaen â’ch diddordeb mewn pwnc arbennig, ond nad oes gennych amser i ymrwymo i gymhwyster hwy, gallai’r microgymwysterau hyn fod yn ddelfrydol i chi.  

Maen nhw wedi’u cynllunio:

  • I ffitio o gwmpas eich ymrwymiadau proffesiynol
  • I’ch cefnogi i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth
  • I gyflwyno her heb straen
  • I gynnig llwybr posibl i addysg uwch

Archwiliwch y cyrsiau isod i ddysgu rhagor.


Cyrsiau Byrion mewn Athroniaeth a Damcaniaeth

Ar-lein/Cyfunol


Cyrsiau Byr mewn Seicoleg a Chwnsela

Caerfyrddin


Abertawe