Dewiswch Yrfa mewn Gofal Iechyd

Nursing Health and Social Care student

Mae’r Portffolio Iechyd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio meysydd pwnc sy’n berthnasol i’w dyheadau gyrfa. Mae’r amrywiol raglenni astudio’n rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau priodol i fyfyrwyr ymuno â’r sector iechyd a’r gweithlu cysylltiedig. 

Pam na wnewch chi ymuno â ni yn un o’n dosbarthiadau meistr pwrpasol a diddorol i edrych yn ddyfnach ar y maes pwnc. Cadwch eich lle heddiw!

Anatomeg a Ffisioleg Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Iechyd Cyhoeddus ac wyneb newidiol gofal iechyd a chymdeithasol. Sesiwn anatomeg: y gwahaniaethau rhwng firws a bacteria