Cyfadran Busnes a Rheolaeth dosbarthiadau meistr

Mae’r Athrofa Rheolaeth ac Iechyd yma yn y Drindod Dewi Sant  yn gweithio’n agos â sefydliadau, ysgolion a cholegau ac rydym yn gweithio i helpu unigolion i gyflawni eu potensial.  Os mai newid gyrfa neu uwchsgilio sydd dan sylw, rydym ni yma i helpu.

 A hwythau’n cael eu cyflwyno gan weithwyr proffesiynol o’r diwydiant, mae ein sesiynau rhyngweithiol yn ddiddorol iawn ac mae modd eu teilwra o gwmpas eich anghenion a thueddiadau diweddar. Maent wedi eu creu gan ein staff profiadol ac arbenigwyr yn y diwydiant. Ethos sylfaenol yr Athrofa yw “Ei wneud gyda Diwydiant ar gyfer Diwydiant” ac rydym yn paratoi ein graddedigion ar gyfer y gweithle.