Sefydliadau, Pobl Ifanc a’r Gymuned

Mae’r Athrofa Rheolaeth ac Iechyd yma yn y Drindod Dewi Sant yn ymfalchïo mewn gweithio gyda sefydliadau, pobl ifanc a’r gymuned leol i gyflwyno dosbarthiadau meistr pwnc-benodol a gaiff eu cyflwyno gan un o’n gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

 Mae ein sesiynau rhyngweithiol yn ddiddorol iawn ac mae modd eu teilwra o gwmpas eich anghenion a thueddiadau diweddar. Maent wedi eu creu gan ein staff profiadol ac arbenigwyr yn y diwydiant.  Ethos sylfaenol yr Athrofa yw “Ei wneud gyda Diwydiant ar gyfer Diwydiant” ac rydym yn paratoi ein graddedigion ar gyfer y gweithle. Felly os oes bwlch sgiliau yn eich sefydliad neu os hoffech i ni gynnal sesiwn bwrpasol i grŵp o bobl ifanc, gallwn ei gynnig. Gallwch archwilio a chadw lle ar un o’n hystod eang o sesiynau ar y campws ac ar-lein isod.  Os oes gennych gais am ddosbarth meistr penodol i grwpiau neu os hoffech i ni gyflwyno sesiwn fewnol, gallwch anfon ceisiadau ar e-bost i IMHmarketing@uwtsd.ac.uk.