Ysgolion a Cholegau

Mae’r Athrofa Rheolaeth ac Iechyd yma yn y Drindod Dewi Sant yn falch o gynnig ystod eang o ddosbarthiadau meistr a luniwyd i roi cipolwg go iawn i’ch myfyrwyr ar fywyd prifysgol.  A hwythau’n cael eu cyflwyno gan weithwyr proffesiynol o’r diwydiant, mae ein sesiynau rhyngweithiol yn ddiddorol iawn ac mae modd eu teilwra o gwmpas eich anghenion a thueddiadau diweddar. Maent wedi eu creu gan ein staff profiadol ac arbenigwyr yn y diwydiant.

Ethos sylfaenol yr Athrofa yw “Ei wneud gyda Diwydiant ar gyfer Diwydiant” ac rydym yn paratoi ein graddedigion ar gyfer y gweithle. Felly os oes pwnc penodol yn y cwricwlwm yr hoffech i ni ei gwmpasu, neu sesiwn bwrpasol i benaethiaid adran a staff, gallwn ei gynnig. Gallwch archwilio a chadw lle ar un o’n hystod eang o sesiynau ar y campws ac ar-lein isod. Os oes gennych gais am ddosbarth meistr penodol i ddosbarth neu grŵp neu os hoffech i ni gyflwyno sesiwn fewnol, gallwch anfon ceisiadau ar e-bost i IMHmarketing@uwtsd.ac.uk.