Cyfrifiadura Cwmwl - BSc (Anrh), HND, HNC, Mynediad Sylfaen

The outline of a cloud on a blue interface patterned with translucent circuitry.

Mae’r cwrs Cyfrifiadura Cwmwl yn ffocysu ar ddylunio, gweithredu, profi a chynnal a chadw systemau gwybodaeth a chymwysiadau a yrrir gan ddata o ansawdd uchel.

Byddwch yn dysgu am ddylunio cronfeydd data, creu, gweinyddu a datblygu cymwysiadau a yrrir gan ddata. Yn ogystal, byddwch yn defnyddio dulliau ystadegol i ddadansoddi a delweddu data, datblygu sgiliau mewn cloddio data a’r defnydd o dechnolegau canolfan ddata.

Mae’r cwrs hwn yn ffocysu ar gaffael a defnyddio’r arbenigedd sydd ei angen i greu datrysiadau i broblemau mawr a chymhleth; mae’r arbenigedd a sgiliau y byddwch yn eu datblygu drwy ddatrysiadau rhwydwaith peirianneg yn rhan o dîm yn ddymunol iawn gan gyflogwyr.

Mae Cyfrifiadura Cwmwl yn arbenigedd o rwydweithio cyfrifiadurol sy’n ymwneud â rheolaeth data mawr mewn canolfannau data, delweddu a darparu gwasanaethau cwmwl.

Fel arfer bydd gan y rheiny sy’n gwneud cais i’r rhaglen hon feddylfryd technegol ac efallai eu bod wedi astudio peirianneg, cyfrifiadura neu’r gwyddorau o’r blaen 

Mae’r rhaglen hon wedi’i dylunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn rhwydweithiau cyfrifiadurol ond gan arbenigo mewn meysydd fel delweddu a’r systemau cyfrifiadurol a ddefnyddir mewn canolfannau data sy’n cefnogi gwasanaethau cwmwl.

Bydd hefyd ganddynt ddiddordeb mewn cronfeydd data a datblygu dealltwriaeth o reoli a dadansoddi data mawr, a gweithredu gwasanaethau cwmwl.

Bydd gan y rhai sy’n gwneud cais i’r rhaglen hon ddiddordeb mewn rhwydweithio cyfrifiadurol a datblygiad cymwysiadau rhwydwaith ac yn debygol o fod â pheth profiad o raglennu gwe. 

Bydd myfyrwyr yn astudio cydbwysedd o fodylau seiliedig ar themâu technolegau storio data a gwasanaethau cwmwl yn cynnwys darparu a defnyddio’r gwasanaethau hynny.

Caiff data ar raddfa fawr ei storio mewn canolfannau data a gyda gwasanaethau wedi’u rhwydweithio a ddarperir drwy ddefnyddio technolegau delweddu, av mae “data mawr” yn galw am nifer o wahanol ddulliau cymhwyso penodol o ran storio a dadansoddi.

Hefyd, bydd graddedigion yn gallu gweithredu gwasanaethau i ddarparu data i’w drin a’i drafod a’i ddadansoddi gan amrywiaeth o gymwysiadau y byddant hefyd yn gallu eu datblygu.

Gall graddedigion y rhaglen hon ddisgwyl ceisio cyflogaeth fel dadansoddwr data, datblygwr cymwysiadau, peiriannwr canolfan data, ayb.

Pynciau Modwl

Lefel 4 HNC

 • Pensaernïaeth a Systemau Gweithredu Cyfrifiaduron
 • Dadansoddi a Delweddu Data
 • Cyflwyniad i Gysyniadau Gwe a Chronfeydd Data
 • Dysgu yn yr Oes Ddigidol
 • Hanfodion Rhwydweithiau a Seiberddiogelwch
 • Datblygu Meddalwedd

Lefel 5 HND

 • Rhwydweithio Uwch
 • Ysgogwyr Newid: Creadigrwydd a Chreu Gwerth
 • Pensaernïaeth Cyfrifiadura Cwmwl
 • Diogelwch Data, Llywodraethu a Dulliau Ymchwil
 • Systemau a Gwasanaethau Gweithredu Rhwydwaith
 • Rhaglenadwyedd Rhwydwaith

 Lefel 6 BSc

 • Seiberddiogelwch Uwch
 • Gweinyddiaeth Cyfrifiadura Cwmwl
 • Tueddiadau sy’n dod i’r Amlwg
 • Prosiect Annibynnol
 • Switsio, Llwybro a Diwifr

Asesu

Nod yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yw cynhyrchu graddedigion sy’n helpu i siapio dyfodol cyfrifiadura a datblygiad systemau gwybodaeth . Mae cynnwys y cwrs yn gyfoes ac wedi’i siapio ar gyfer cyflogadwyedd a datblygiad sgiliau diwydiant trwy gysylltiadau agos gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol.

Caiff myfyrwyr eu hasesu trwy gyfuniad o daflenni gwaith, profion ymarferol, cyflwyniadau, prosiectau ac arholiadau. Yn aml, caiff modylau eu hasesu drwy aseiniad, neu aseiniad ac arholiad.

Gall marc terfynol rhai modylau gynnwys un neu fwy darn o waith cwrs a bennir a chwblheir yn ystod y modwl. Caiff gwaith prosiect ei asesu gan adroddiad ysgrifenedig a chyflwyniad.