A student wears a VR headset while looking at a 3D screen showing a plaza with dark figures.

Mae cyfrifiaduron wrth wraidd bywyd modern. Mae peirianwyr meddalwedd yn defnyddio eu harbenigedd i ddylunio a gweithredu cynhyrchion cyfrifiadurol arloesol i gyfoethogi’r ffordd rydym yn byw heddiw ac yfory.

Bydd myfyrwyr sy’n dilyn y cwrs yn dysgu i raglennu a sut i ddylunio a datblygu datrysiadau a chymwysiadau cyfrifiadurol newydd.

Mae’r cwrs yn ffocysu ar ddylunio, gweithredu, profi a chynnal a chadw datrysiadau meddalwedd o ansawdd uchel. Bydd y myfyriwr yn ffocysu ar gaffael a defnyddio’r arbenigedd sydd ei angen ar raglennwr proffesiynol i greu datrysiadau i broblemau mawr a chymhleth. Mae’r arbenigedd a sgiliau y byddwch yn eu datblygu drwy ddatrysiadau peirianneg feddalwedd fel rhan o dîm yn ddymunol iawn gan gyflogwyr.

Pynciau Modwl

Modylau Lefel 4 – BSc/HND/HNC

 • Pensaernïaeth Cyfrifiaduron a Systemau Gweithredu (20 credydau)
 • Cyflwyniad i Gysyniadau Gwe a Chronfa Ddata (20 credydau)
 • Dysgu yn yr Oes Ddigidol (20 credyd)
 • Mathemateg (20 credyd)
 • Hanfodion Rhwydweithiau a Seiberddiogelwch (20 credyd)
 • Datblygu Meddalwedd (20 credyd)

 Modylau Lefel 5 - BSc/HND

 • Datblygu Meddalwedd Uwch (20 credyd)
 • Ysgogwyr Newid: Creadigrwydd a Chreu Gwerth (20 credyd)
 • Datblygu Cronfeydd Data a Chymwysiadau
 • Diogelwch a Chydymffurfiaeth Data (20 credyd)
 • Systemau a Gwasanaethau Gweithredu Rhwydwaith (20 credyd) 
 • Egwyddorion Peirianneg Meddalwedd a Phrofi (20 credyd) 

Modylau Lefel 6 - BSc

 • Prosiect Annibynnol (40 credyd)
 • Deallusrwydd Artiffisial a Dysgu Peiriannau (20 credyd)
 • Gwasanaethau Gwe yn y Cwmwl (20 credyd)
 • Tueddiadau sy’n dod i’r Amlwg (20 credyd)
 • Rhaglennu a Natur Cydamserol Socedi (20 credyd)

Asesu

Nod yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yw cynhyrchu graddedigion sy’n helpu i siapio dyfodol peirianneg meddalwedd. Mae cynnwys y cwrs yn gyfoes ac wedi’i siapio ar gyfer cyflogadwyedd a datblygiad sgiliau diwydiant trwy gysylltiadau agos gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol.

Caiff myfyrwyr eu hasesu trwy gyfuniad o daflenni gwaith, profion ymarferol, cyflwyniadau, prosiectau ac arholiadau. Yn aml, caiff modylau eu hasesu drwy aseiniad, neu aseiniad ac arholiad. Gall marc terfynol rhai modylau gynnwys un neu fwy darn o waith cwrs a bennir a chwblheir yn ystod y modwl. Caiff gwaith prosiect ei asesu gan adroddiad ysgrifenedig a chyflwyniad.