UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Diwrnodau Agored a Digwyddiadau Rhithwir  -  Diwrnodau Agored Abertawe  -  Awgrymiadau Gwych

Awgrymiadau gwych ar gyfer gwneud yn fawr o’ch diwrnod

Gofynnwch gwestiynau

Mae penderfynu ymhle y byddwch yn astudio am y tair neu bedair blynedd nesaf yn benderfyniad mawr, felly manteisiwch ar y cyfle hwn i ofyn cwestiynau. Fe allai fod yn ddefnyddiol gwneud rhestr o bethau yr hoffech ddysgu rhagor amdanynt cyn i chi gyrraedd (a gofynnwch yr un cwestiynau i bob prifysgol y byddwch yn ymweld â nhw). Fe allwch ofyn am fynediad at gyfleusterau, amser cyswllt â thiwtoriaid, maint dosbarthiadau neu ddarlithoedd a’r swyddi y mae graddedigion wedi mynd ymlaen i’w gwneud. Peidiwch â phoeni os byddwch yn anghofio gofyn rhywbeth ar y dydd, anfonwch e-bost atom yn ddiweddarach yn info@uwtsd.ac.uk

Siaradwch gyda Myfyrwyr

Siarad gyda myfyrwyr presennol yw’r ffordd orau i weld sut beth fydd astudio gyda ni. Mae’r myfyrwyr y byddwch yn cwrdd â nhw ar ddiwrnod agored yno i’ch helpu, felly peidiwch ag oedi cyn gofyn iddynt am eu cwrs ac am fywyd myfyriwr yn Abertawe. Bydd rhai ohonynt hefyd yn gallu siarad o brofiad personol am opsiynau llety, trefniadau teithio, cydbwyso eu hastudiaethau gydag ymrwymiadau eraill a chymorth myfyrwyr.

Beth i ddod gyda Chi

Byddwn yn darparu bwyd a lluniaeth ar y dydd ac mae croeso i chi ddod â’ch ffrindiau neu deulu. Pan fyddwch yn cadw eich lle, rhowch wybod i ni faint o westeion sy’n dod gyda chi fel y gallwn roi gwybod i’n staff arlwyo.

Crwydrwch

Gadewch ychydig o amser i grwydro Abertawe. Ewch i weld y siopau neu ewch ar daith i’r Mwmbwls a chael Hufen Ia Joe’s. Gyda thraethau sydd wedi ennill gwobrau, penrhyn bendigedig Gŵyr, marchnad dan do fwyaf Cymru a rhagor, mae gan Abertawe lawer i’w gynnig.