A headshot of Dylan Blain.

Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Cyfadran Busnes a Rheolaeth  -  Staff Busnes a Rheolaeth  -  Dylan Blain

Mr Dylan Blain BSc, TAR

Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Addysg Gorfforol

Ffôn: 01267676879
E-bost: d.blain@uwtsd.ac.uk • Darlithydd Addysg Gorfforol cyfrwng Cymraeg
 • Cymorth i fyfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg
 • 2001 - 2004: BSc (Hons) Sports and Exercise Science ym Mhrifysgol Caerfaddon
 • 2004 - 2005: TAR Addysg Uwchradd (AddGorff) ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd (UWIC gynt)
 • 2005 - 2008: Athro AddGorff yn Ysgol Uwchradd Caerdydd
 • 2008 - 2013: Athro AddGorff yn Ysgol Dyffryn Taf, Hendy-gwyn ar Daf
 • 2013 i’r presennol: Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Addysg Gorfforol

Gymdeithas Addysg Gorfforol (AfPE)

Meysydd Addysgu

Datblygiad ac Arfer Proffesiynol, Gweithgareddau Anturus, Cyflwyniad i Seicoleg Chwaraeon, Caffael Sgiliau, Chwaraeon Raced, Gweithgareddau Athletaidd, Addysgeg Hyfforddi.

Gweithgareddau Cystadleuol: Ymagwedd seiliedig ar Fodel, Addysgeg Hyfforddi, Datblygiad ac Arfer proffesiynol, Antur yn y Cwricwlwm, Hyfforddiant Personol, Goruchwylydd traethawd hir.

 • Ffactorau sy’n dylanwadu ar gymhelliant pobl ifanc i ymgysylltu â gweithgarwch corfforol gydol eu hoes. Mae hyn yn cynnwys archwilio i rôl amrywiaeth o luniadau seicolegol o fewn y cymhelliant – perthynas â Gweithgarwch Corfforol, gan gynnwys Llythrennedd Corfforol.
 • Datblygu, mireinio a phrofi ymyrraeth seiliedig ar Iechyd, Ffitrwydd a Lles mewn Addysg Gorfforol. Yn rhan o hyn, mae gennyf ddiddordeb mewn archwilio
  • Defnydd o Dechnoleg mewn Addysg Gorfforol
  • Gemeiddio rhaglenni Addysg Gorfforol seiliedig ar iechyd

Blain, D. (2012). Tîm y flwyddyn 2011. Phsyical Education Matters, 7(2), tt 62-64.

Cyflwyniadau

 • Great innovation: School sport and the influence of technology – the future is now. Uwchgynhadledd SGO Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid 20015, Ricoh Arena, Coventry (2015)
 • Using Technology within Physical Education, Prifysgol Hacettepe, Ankara, Twrci (2013)
 • Using Technology to enhance communication in educational settings, Cynhadledd ‘National College for School Leadership’, Nottingham (2012) 
 • Innovative practice using technology in Physical Education, Cynhadledd Genedlaethol International Network for Educational Transformation (iNet Wales), Caerdydd (2012)
 • Iechyd, Ffitrwydd a Lles yn yr 21ain Ganrif, cynhadledd Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgolion, Caerdydd (2012)