Isod fe welwch restr o Gyrsiau Cydanrhydedd sydd ar gael i’w hastudio ar Gampws Llambed. Mae gwybodaeth ar bob cwrs i’w gweld ar dudalennau’r cyrsiau unigol, h.y. BA Hanes yr Hen Fyd a Chanoloesol, fe welwch wybodaeth ar dudalennau Hanes yr Hen Fyd a thudalennau Hanes Canoloesol.