Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Ffeithiau a Ffigurau

Ffeithiau a Ffigurau

Product Design
1af Yng Nghymru a’r 5 uchaf yn y DU Cynhyrchu Ffilm a Ffotograffiaeth

The Guardian University Guide 2024

Fashion & Textiles
1af Yng Nghymru a’r 3 uchaf yn y DU Ffasiwn a Thecstilau

The Guardian University Guide 2024

Education
1af Yng Nghymru a’r 20 uchaf yn y DU Dylunio Graffeg

The Guardian University Guide 2024

Education
1af Yng Nghymru a’r 5 uchaf yn y DU Addysg

The Guardian University Guide 2024

Sports Science
1af Yng Nghymru a’r 20 uchaf yn y DU Gwyddor Chwaraeon

The Guardian University Guide 2024

Mechanical Engineering
1af Yng Nghymru a’r 20 uchaf yn y DU Peirianneg Fecanyddol

The Guardian University Guide 2024

Film Production and Photography
1af Yng Nghymru am Celfyddyd Gain

The Guardian University Guide 2024

Foddhad Myfyrwyr
Y Brifysgol 1AF yng Nghymru am Gyfathrebu Cymorth Lles Meddwl

Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2023

Gyfleoedd Dysgu
10 Uchaf yn y DU am Foddhad Myfyrwyr

NSS 2023

Foddhad Cyffredinol Myfyrwyr
2AIL Brifysgol yng Nghymru am Foddhad Cyffredinol Myfyrwyr I Fyfyrwyr ag Addysgwyd gan y Darparwr

Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2023

Lais y Myfyriwr
2AIL Brifysgol yng Nghymru am Lais y Myfyriwr

Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2023

Asesiad ac Adborth
2AIL Brifysgol yng Nghymru am Asesiad ac Adborth

Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2023

Lectures and Teaching Quality
1Y Brifysgol 1AF yng Nghymru am Gyfleoedd Dysgu

Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2023

Student Support
Gorau yng Nghymru am Addysg

Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023

Product Design
Gorau yng Nghymru ac ymhlith 10 gorau’r DU am Ddylunio Cynnyrch

Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023

Film Production and Photography
Gorau yng Nghymru am Celf Gain

Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2023

Drama Dawns a Sinemateg
Gorau yng Nghymru am Ddrama, Dawns a Sinemateg

Tablau Cynghrair y Complete University Guide 2023

Peirianneg Drydanol ac Electronig
Gorau yng Nghymru am Beirianneg Drydanol ac Electronig

Tablau Cynghrair y Complete University Guide 2023

Lectures and Teaching Quality
Ymhlith 20 gorau’r DU am Gelf a Dylunio

Tablau Cynghrair y Complete University Guide 2023

Education
Roedd 95% o raddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach, ar fin dechrau swydd newydd neu astudiaethau pellach, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel gofalu am rywun, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs.

Arolwg 2019/20 data Hynt Graddedigion HESA

PTES
Yn y PTES 2023, daeth PCYDDS yn 20fed am foddhad ag Asesiadau.

Arolwg Profiad Ôl-raddedig a Addysgir 2023

 Waste & Recycling
Gorau yng Nghymru am Wastraff ac Ailgylchu

Tabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet 2022

Renewable Energy Sources
Gorau yng Nghymru ac ymhlith 10 gorau’r DU am Ffynonellau Ynni Adnewyddadwy

Tabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet 2022

Water Reduction
Gorau yng Nghymru ac ymhlith 10 gorau’r DU am Leihau Dŵr

Tabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet 2022