Rhaglen gyflogadwyedd yw GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith. Mae'n anelu at helpu myfyrwyr amser llawn ifanc sy'n cwblhau cwrs addysg uwch.

Gallwn helpu drwy drefnu profiad gwaith, darparu cyllid a'ch cynorthwyo i gael mynediad ato, yn ogystal â darparu hyfforddiant a mentora cyfredol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio cymaint ag sy'n bosib o'r profiad. Yr ethos yw eich bod mewn gwell sefyllfa pan fyddwch yn graddio i ddod o hyd i swydd ar gyfer graddedigion. Os hoffech wybod mwy, yna ymwelwch â: www.gowales.co.uk/students.html.

Oherwydd y fford y cawn ein hariannu, mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol, felly cliciwch yma er mwyn darganfod a ydych yn gymwys neu beidio: www.gowales.co.uk/eligibility.html.

Gallwch hefyd gysylltu â GO Wales, gan ddefnyddio: gowales@uwtsd.ac.uk.

Mae GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn un o raglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop a ddarperir gan Brifysgolion yng Nghymru.

Go Wales Achieve through Work Experience logo    European Social Fund logo