Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus, y Gyfraith a Phlismona

Gwasanaethau Cyhoeddus a Phlismonaein cyrsiau

Mae portffolio rhaglenni Gwasanaethau Cyhoeddus yn paratoi myfyrwyr i weithio yn y sector cyhoeddus a chyfreithiol a phroffesiynau'r heddlu a chyfiawnder troseddol. Mae gwirfoddoli mewn ymarfer proffesiynol yn nodwedd annatod o'r holl raddau ac yn arwain myfyrwyr i gyflogaeth.

Dewch i leoliad cyfleus ynghanol y ddinas nad yw ond yn daith fer ar draed o draeth godidog pan fyddwch yn astudio'r portffolio Gwasanaethau Cyhoeddus yn Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe.

Mae integreiddio theori ac ymarfer yn un o brif nodweddion graddau Gwasanaethau Cyhoeddus a Phlismona, ac maent yn gweithio'n agos gyda'r gwasanaeth tân, yr heddlu a'r gwasanaethau carchardai.

Cyrsiau Israddedig
Cyrsiau Ôl-raddedig
Prentisiaeth gradd