lecturer and student working on a computer

Mae cymorth Sgiliau Astudio ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant sydd angen cymorth â’u hastudiaethau.

I archebu sesiwn e-bostiwch studyskillsdistance@uwtsd.ac.uk

Dydd Llun:
10yb - 12yp
1yp - 3yp
4yp - 6yh

Dydd Mawrth:
1yp - 3yp
4yp - 6yh (Sesiwn Cymraeg ar gael)

Dydd Mercher:
10yb-12yp
1yp - 3yp
4yp - 6yh (Sesiwn Cymraeg ar gael)

Dydd Iau:
1yp - 3yp
5yh - 7yh

Dydd Gwener:
11yb - 1yp
1yp - 3yp


Mae'r holl sesiynau'n cael eu gwneud yn bell ar hyn o bryd.

Dewch i loywi’ch sgiliau astudio er mwyn cyflawni’ch potensial o’r lefel Sylfaen i’r lefel Ôl-raddedig. Cynlluniwyd y gefnogaeth hon i ychwanegu at, ac ni cymryd lle, addysgu a chyngor pwnc-benodol a ddarperir gan eich tiwtoriaid academaidd.

Cynigir cymorth gydag

  • cyfeirnodi
  • cynllunio a threfnu
  • meddwl critigol
  • osgoi llên-ladrad
  • pharatoi ar gyfer arholiadau
  • sgiliau cyflwyno
  • ymchwil
  • ysgrifennu academaidd

Nid sesiynau prawf-darllen yw sesiynau Sgiliau Astudio!