Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Technoleg Gwybodaeth a Systemau  -  Am ein Gwasanaethau TG

IT&S Darparu nifer o wasanaethau i staff a myfyrwyr. Gallwch ddarganfod mwy am rai o'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu yma.