Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Y Gofrestrfa

Croeso i'r Adran Gofrestrfa

Campws Caerfyrddin

Campws Llambed

Campws Abertawe

Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Caerfyrddin
SA313EP

Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Llambedr Pont Steffan
SA48 7ED

Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Llawr 1af, Llys Glas
Adeiliad Alex
Heol Alexandra
Abertawe
SA1 5DU

Ebost:

Ymgeiswyr: derbyniadau@ydds.ac.uk

Myfyrwyr: cofrestrfa@ydds.ac.uk

Ffôn:

Ymgeiswyr: 0300 500 5054

Myfyrwyr: 01267 676716

Ebost:

Ymgeiswyr: derbyniadau@ydds.ac.uk

Myfyrwyr: cofrestrfa@ydds.ac.uk

Ffôn:

Ymgeiswyr: 0300 500 5054

Myfyrwyr: 01570 424831

 

Ebost:

Ymgeiswyr: derbyniadau@ydds.ac.uk

Myfyrwyr: cofrestrfa@ydds.ac.uk

Ffôn:

Ymgeiswyr: 0300 500 5054

Myfyrwyr: 01792 481097

 

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Iau: 9.00am-5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am-4.30pm

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Iau: 9.00am-5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am-4.30pm

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Iau: 9.00am-5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am-4.30pm