Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Hanes

Hanesein cyrsiau

Mae'r rhaglenni Hanes yn Y Drindod Dewi Sant yn caniatáu i fyfyrwyr ymchwilio i lawer o wahanol agweddau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd, milwrol a diwylliannol ar hanes.

Cytunai 100% o fyfyrwyr Hanes ac Archaeoleg y Drindod Dewi Sant eu bod wedi gallu cysylltu â’r staff pan oedd angen – Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022.

Mae’n rhoi cyfle i chi astudio hanes byd-eang o’r hen fyd i’r presennol.

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored   Penwythnos Profiad Myfyrwyr  Cais am wybodaeth

Y Dyniaethau | Beth sy’n Wahanol am Lambed