Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  INSPIRE

YDYCH CHI
AM FYND ACH BUSNES
I'R CAM NESAF?

INSPIRE LOGO

Three Students Working on Laptop

Mae INSPIRE yn Y Drindod Dewi Sant yn cysylltu staff, myfyrwyr a chanolfannau gwybodaeth y Brifysgol â busnesau, sefydliadau a chymunedau er mwyn creu effaith mewn cymdeithas sy'n gynaliadwy ac sy'n dod â budd i bawb.

Ymuno â FFORWM INSPIRE

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid sy'n cynnwys:

SME Icon

Busnesau Bach a Chanolig (BBaCh)
MNE

Mentrau Aml-Genedlaethol (MNE)


Ysgolion a Cholegau


Mudiadau Gwirfoddol


Y Sector Cyhoeddus
(gan gynnwys cynghorau lleol a llywodraethau cenedlaethol)Shaking Hands Ymgysylltu â Busnesau

Cyswllt Ymgysylltiad Busnes â'n staff, canolfannau ymchwil, cyfleusterau a myfyrwyr i ryddhau eich syniadau a chreu canlyniadau diriaethol ac effeithiol. O ddatblygu cynnyrch newydd hyd at gynyddu a chyrraedd marchnadoedd newydd, mae gan Y Drindod Dewi Sant y cyfuniad cywir o wybodaeth a phrofiad i wneud gwahaniaeth i'ch busnes.

Cysylltwch â ni: inspire@uwtsd.ac.uk

Hands on paper Ymchwil a Datblygu

Trawsnewid eich syniadau a'ch ymchwil yn brosiectau, partneriaethau, cyllid, ymgynghoriaeth a chyfleoedd masnacheiddio newydd. Mae ein Tîm INSPIRE hefyd yn helpu i feithrin llwybrau newydd ar gyfer gwella ac ymgysylltu drwy ein Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr.

Cysylltwch â ni: inspire@uwtsd.ac.uk

Students Sitting on Step Gwasanaethau Menter

Trosi syniadau'n gynigion busnes hyfyw drwy ein llwybr menter. Gallwch hefyd fynd â'r syniadau hyn i'r lefel nesaf drwy wneud cais i ymuno â'n deoryddion newydd yn Abertawe a Chaerfyrddin. Gallwn eich helpu i gael gafael ar gyllid drwy gystadlaethau a digwyddiadau allanol.

Cysylltwch â ni: enterprise@uwtsd.ac.uk

Large group of Students Ymgysylltu Dinesig

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gwaith yn cael effaith gadarnhaol a chynaliadwy ar gymdeithas. Dyna pam, yn brifysgol, ein bod yn cymryd rhan mewn nifer o fentrau, yn arweinwyr ac yn bartneriaid sydd wedi'u cynllunio i wella bywydau ein cymunedau a chreu budd parhaol.

Cysylltwch â ni: volunteering@uwtsd.ac.uk  

Fforwm Busnes INSPIRE

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau a newyddion INSPIRE sydd ar y gweill.


INSPIRE yn y Newyddion

Gary Clifford

Y Drindod Dewi Sant yn penodi Cyfarwyddwr Gweithredol Masnacheiddio

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyhoeddi ei bod wedi penodi Gary Clifford yn Gyfarwyddwr Gweithredol Masnacheiddio.

Dr Akash Gupta

Pam fod Ymchwil a Datblygu yn bwysig

The University of Wales Trinity Saint David's (UWTSD) Dr Akash Gupta, a Senior Research Associate for Made Cymru, shares his thoughts about R&D, common misconceptions, and how organisations might already be carrying out R&D without knowing it.

Portlais Project

Portalis – yn archwilio’r cysylltiad cynharaf rhwng yr Iwerddon a Chymru

Mae’n bleser o’r mwyaf gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) gyhoeddi bod cyllid wedi’i sicrhau i helpu cyflawni Portalis, prosiect peilot trawsddisgyblaethol a thrawsffiniol newydd a wnaiff archwilio’r cysylltiad cynharaf rhwng yr Iwerddon a Chymru.