Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Ffioedd Dysgu Israddedig

Ffioedd Israddedig Amser Llawn 2019-20

 

Myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n parhau a ddechreuodd eu cwrs yn 2015/2016 ymlaen

CwrsAdref / UE
BA, BD, BSC, BAED, TystAU, DipAU, Trwydded, Sylfaen, BEng £9,000
Meistr Integredig £9,000
BEng Blwyddyn Sylfaen
- (mae’r ffi £7,000 yn llai ar ôl cymhwyso’r bwrsari £2,500)
£4,500
Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) (BA)
– rhaglen 2 flynedd
£9,000
Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) (BA)
– rhaglen 2 flynedd mynediad carlam – ffi blwyddyn 1 yn unig
£3,000
TAR £9,000
Ar gyfer y rheiny yn 1 uchod sy’n treulio blwyddyn rhyngosodol tu allan i’r Brifysgol (e.e. mewn gwlad dramor) £1,800
BA, BD, BSC, BAED, TystAU, DipAU, Trwydded, Sylfaen, BEng
– ailwneud modylau – y credyd
£75.00
Graddau israddedig rhan amser (BA, BD, BSC, BAED, TystAU, DipAU, Trwydded, Sylfaen)
– y credyd
£30.00

Ffioedd Israddedig Eraill

CwrsAdref / UE
Diploma Raddedig – Beibl a Diwinyddiaeth
Mae’r pris o £6,000 a nodir ar gyfer cost lawn y cwrs.
Bydd yr anfonebu wedi ei seilio ar fodylau @ £1000 y modwl 20 credit.
Felly, eich strwythur ffioedd arferol fyddai:
Blwyddyn 1  60 credyd     £3,000
Blwyddyn 2  60 credyd     £3,000
£6,000
Sgiliau Cwnsela (GCERT) £1,600
Sgiliau Helpu wedi’u Mewnblannu (Tyst)
– Astudir dros 1 flwyddyn - 60 credyd
£1,200
Sgiliau Helpu wedi’u Mewnblannu (bl 9)  (Tyst)
– Astudir dros 2 flynedd - 30 credyd y flwyddyn
£625
Gradd Sylfaen
- 80 credyd
(myfyrwyr newydd yn ddechrau 2019/20) 
£1,300
Tystysgrif i Raddedigion
- 60 credyd
£1,800
Llwybr Carlam i Raddedigion (Diploma CILEx Lefel 6) £575
Rheolaeth Adnoddau Dynol  (Tystysgrif Ganolradd) £825
Ymarfer Adnoddau Dynol (Tystysgrif Sylfaen) £725
Gradd Sylfaen mewn Addysg Gynhwysol
– 80 credyd
(myfyrwyr sy’n dychwelyd a ddechreuodd cyn 2017/18)
£640
Gradd Sylfaen mewn Addysg Gynhwysol
– 80 credyd
(myfyrwyr sy’n dychwelyd a ddechreuodd yn 2017/18 ymlaen)
£1,182
IWLP – (Athrofa Ieithoedd) y modwl £100
Gyfraith (Tystysgrif Lefel 6 CILEx) £575
Gyfraith ac Ymarfer (Tystysgrif Lefel 3 CILEx) £425
Gyfraith ac Ymarfer (Diploma Lefel 3 CILEx  £425
Cymorth Dysgu (Gradd Sylfaen) £725
Rheolaeth (Tystysgrif i Raddedigion) £1,200
Nyrsio ac Iechyd (Diploma AU)
– rhan amser (60cr) x 2 flynedd 
£1,200
Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg
(Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol) x cwrs 2 flynedd
£2,050
Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg
(Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol) x cwrs 2 flynedd
£2,050
Dysgu Proffesiynol (GCERT)  £1,800
Datblygu Proffesiynol (GDIP)
(Educ - PISE: SLD/PMLD)
£1,800
Llwybro a Switsio (CCNA) (CCNADIP-PT) £1,300
Rheolaeth y Gadwyn Gyflenwi £1,200
ADDYSGU:- Egwyddorion Addysgu – Lefel 6 £400
ADDYSGU:- Cyflwyniad i Addysgu – Lefel 4 £400
CYMRAEG:- Cymraeg Ymarferol (Certificate) £30.00
CYMRAEG:- Welsh (Tystysgrif Sylfaen) £30.00
Gwaith Ieuenctid a Chymuned (BA) (rhan-amser) - y credyd £30.00