Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campws Llambed  -  10 Peth Gorau I’w Wneud Yn Llambed

10 Peth Gorau I’w Wneud Yn Llambed

Lampeter Top 10 things Banner

1. Wedi’i lleoli yn un o siroedd mwyaf hardd Cymru, sef Ceredigion 

2. Llawn llwybrau cerdded bendigedig

3. Mae’r dref yn llawn manwerthwyr, caffis a bwytai annibynnol

4. Wedi’i hamgylchynu gan hanes o Fwyngloddau Aur Dolaucothi’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Abaty Ystrad Fflur Cadw ac amgueddfa Llambed ei hun 

5. Tafliad carreg o’r arfordir, lle mae rhai o’r pentrefi pysgota a thraethau gorau

6. Cymaint o gyfleoedd i ddarganfod yr awyr agored o fynyddoedd a fforestydd i afonydd.

7. Cewch eich trochi yn y tymhorau, rhywbeth na chewch chi mewn dinas 

8. Cewch eich ysbrydoli gan y canolfannau creadigol fel Canolfan Cwiltiau Llambed a Chrochenwaith Nantyfelin

9. Gallwch ddawnsio drwy’r nos yn Neuadd Fictoria Llambed

10. Cewch fwynhau bywyd cymdeithasol Llambed drwy ymweld â’r tafarndai annibynnol niferus sydd ar stryd fawr Llambed