Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campws Llambed  -  Teithio i Llambed

Teithio i Llambed

Cerdded

Mae cerdded i’n campws yn ffordd dda o gadw’n iach ac mae hefyd yn arbed arian ac yn lleihau’ch ôl troed carbon. Cerdded

Cewch ddefnyddio Cynlluniwr Taith Traveline Cymru i'ch helpu cynllunio’ch taith.

Beic

Gellir cyrraedd ein campws yn Llambed yn hawdd o Lwybr 82 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ac mae digon o lefydd i chi gloi’ch beic ar y campws.

Teithio ar y Car

Os ydych chi'n gyrru i gampws Llanbedr Pont Steffan, y cod post yw SA48 7ED.

Parcio

Parcio i Ymwelwyr

Mae gan ein campysau ni gysylltiadau gwych o ran cludiant cyhoeddus. Gweler yr adrannau Bws, Trên a Beic uchod i gael rhagor o wybodaeth am gyrraedd ein campws trwy gludiant cyhoeddus.

Parthau Parcio

Er mwyn sicrhau ateb ymarferol o ran rheoli parcio, mae’r lleoedd ar y campws wedi eu rhannu’n barthau, fel y gwelir ar y Mapiau Parcio Llambed

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Adrannau a ddynodwyd i’r staff 
  • Meysydd a ddynodwyd ar gyfer deiliaid bathodyn glas (wedi eu marcio yn y meysydd parcio)
  • Adrannau cyffredin i’r staff ac ymwelwyr
  • Adrannau dynodedig ar gyfer myfyrwyr preswyl (parcio'n ddi-dâl)
  • Adrannau parcio diwrnod dynodedig (di-breswyl) i fyfyrwyr (parcio'n ddi-dâl) 
Teithio ar y Bws

Mae bysiau rheolaidd yn teithio i Lambed o nifer o drefi a dinasoedd;

Aberystwyth (Traws Cymru T1Service 585Service 588)
Caerdydd (Traws Cymru T1C)
Abertawe (Traws Cymru T1C)
Llanymddyfri (Service 288/289)
Caerfyrddin (Traws Cymru T1)
Llundain (Megabus)

Teithio ar y Train

Y gorsafoedd trenau agosaf at ein campws yn Llambed yw;

Caerfyrddin – trenau rheolaidd yn rhedeg o'r rhan fwyaf o’r prif ddinasoedd a threfi; Abertawe, Caerfyrddin, Llambed, Hwlffordd, Doc Penfro.

Aberystwyth – trenau rheolaidd yn rhedeg o Birmingham a’r Amwythig.

O Gaerfyrddin ac Aberystwyth cewch ddal un o’r bysiau rheolaidd sy’n rhedeg i Lambed. Gellir dod o hyd i fanylion am wasanaethau bws o dan yr adran ‘Bws’ uchod.

Teithio ar yr Awyr

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn awr o gampysau Abertawe, neu mae'r bws T9 yn teithio rhwng y Maes Awyr a Chaerdydd bob 20 munud ac ac oddi yno gallwch chi ddal y bws T1C i Lanbedr Pont Steffan.

Mae’r Megabus yn rhedeg gwasanaethau rheolaidd rhwng meysydd awyr rhyngwladol Llundain a Llambed.


Map Campws Llambed

Cewch edrych ar y map ar-lein neu lawrlwytho’r PDF.