Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Llety

Accommodation Swansea - banner

Os ydych chi’n bwriadu byw oddi adref pan fyddwch chi yn y Brifysgol, mae’n debyg bod llety’n un o’ch prif bryderon. Mae gan bob un o’n tri phrif gampws ‘neuaddau’ neu lety myfyrwyr ar y safle, gyda llawer o’r ystafelloedd hyn yn cael eu blaenoriaethu i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf.

  • Mae ystod o wahanol fathau o lety ar gael gennym, ond mae pob un yn cynnig ail gartref saff a diogel ond annibynnol wrth i chi astudio.
  • Mae byw ar gampws yn eich gosod yng nghanol bywyd y myfyriwr, ac mae myfyrwyr sy’n byw yn ein llety’n elwa o ystod eang o wasanaethau ar y campws.
  • Hefyd, mae yna ddigonedd o opsiynau i ddod o hyd i lety rhentu preifat os yw’n well gennych, naill ai mewn neuaddau myfyrwyr breifat neu mewn llety rhentu preifat.
  • I ddysgu rhagor am yr opsiynau llety myfyrwyr ar bob campws ac i weld sut i wneud cais, dilynwch y dolenni.

Daeth y Brifysgol yn 2ed allan o 45 sefydliad am gost llety yn arolwg rhyngwladol ISBSB, Autumn Wave 2016.