The Neighbourhood Caerdydd

O stiwdios hunangynhwysol a fflatiau wedi’u aerdymheru i fand-eang cyflym ac ardaloedd cymdeithasol eang.

Mae gan y cyfleusterau ofalwr 24 awr, campfa trawiadol, sinema, karaoke, gwasanaethau bwyta preifat, ystafell gemau, iard a bar coffi. Mae’r biliau i gyd wedi’i cynnwys ac mae hyd yn oed gennym feiciau I’w defnyddio yn rhad ac am ddim!

Rydym mewn lleoliad cyfleus ar gornel Heol y Ddinas a The Parade ynghanol Caerdydd, o fewn cyrraedd i’r Brifysgol, yr orsaf reilffordd a gweddill y ddinas. Mae Neighbourhood Caerdydd yn brofiad unigryw i fyfyrwyr – yn rywle i fyw ac yn ffordd o fyw.

Nodweddion

 • Lolfa ac ardal gemau
 • Rhyngrwyd di-wifr 200mb
 • Gofalwr a gwasanaeth diogelwch 24/7
 • Digwyddiadau unigryw
 • Gwasanaeth glanhau wythnosol
 • Brecwast i fynd
 • Sinema breifat
 • Ystafell karaoke
 • Gofod allanol
 • Campfa breifat
 • Beiciau yn rhad ac am ddim
 • Ystafelloedd astudio
 • Ystafell fwyta breifat
 • Golchdy ar y safle

Amserlen Ystafell

Mae’r Neighbourhood yn cynnig 240 o ystafelloedd wedi’i rhannu rhwng 178 stiwdio a 62 fflat en-suite.

Cyfraddau Cyhoeddus 20/21

Rydym yn cynnig tenantiaeth blwyddyn llawn (51 wythnos) a blwyddyn academaidd (44 wythnos) yn Neighbourhood, Caerdydd ar gyfer 2021/22 yn ogystal â chyfradd gostyngedig ar denantiaeth 48 wythnos i fyfyrwyr YDDS.

Gwasanaethau Ychwanegol

 • Gwasnaeth gymhennu (wythnosol, misol neu ad hoc)
 • Pecynnau ffordd o fyw (pecyn cegin, pecynnau dillad gwely, pecynnau lles)
 • Archebwch eich lle yn y Neighbourhood Caerdydd ac fe allwch symud i fewn ym mis Awst am ddim

I gael cipolwg ar ein hystafelloedd, ewch i’n gwefan Cardiff: The Neighbourhood.

35, The Parade, Caerdydd CF24 3AD, +44 (0) 29 2104 0601

theneighbourhoodcardiff@collegiate-ac.com

COVID-19

Mae’r Brifysgol yn dilyn Canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru mewn perthynas â COVID-19 ar gyfer Cadw Cymru’n Ddiogel:

 • Ceisiwch gael y ddau bigiad a'r pigiad atgyfnerthu
 • Mae tu allan yn fwy diogel na bod tu fewn
 • Os oes gennych symptomau, arhoswch gartref a pheidiwch a dod mewn cysylltiad â phobl arall
 • Gwisgwch orchudd wyneb mewn lleoliadau gofal iechyd a lleoedd dan do sy'n orlawn

Am ragor o gyngor a chymorth ewch ar y deilsen ar y wefan Llety neu Wefan Llywodraeth Cymru.