Tîm Llety

Rheolwr Llety
Jean Thomas (Dydd Llun - Dydd Gwener, 09.00 tan 17.00)
Ffôn 01267 676819
Ffôn Symudol 07984 696202

Swyddog Llety
Kenny Lewis (Dydd Mercher i Ddydd Gwener, 09.00 tan 15.00)

Swyddog Llety
Nicola Shepherd (Dydd Llun i Ddydd Mercher, 09.00 tan 16.30)

Ebost: accommodation@uwtsd.ac.uk