Student using his laptop in Y Fforwm library

Rydych chi yn y lle iawn! Dyma'r stop un siop ar gyfer eich holl anghenion o ran adnoddau dysgu.

Os ydych chi wedi gwirio'r Chwilio’r Llyfrgell ac wedi methu cael mynediad i rywbeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich astudiaethau, dilynwch y cyngor isod neu darllenwch yr adran Cwestiynau Cyffredin.


Rhywbeth sydd ei angen arnoch a allai fod gennym ni'n barod?

Os ydych chi’n amau bod adnodd gennym ni’n barod, ond allwch chi ddim dod o hyd iddo, neu os teimlwch fod arnoch angen cyngor i wneud yn fawr o ein hadnoddau ar-lein, gwnewch apwyntiad gyda’ch Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd. Gall eich LlCA gynnig cymorth wrth fireinio eich sgiliau chwilio am wybodaeth, a chynghori ar yr amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael yn eich maes pwnc penodol chi

Rhywbeth sydd ei angen arnoch nad yw gennym ni'n barod?

Gwnewch gais amdano gan ddefnyddio'r ffurflen gais ar-lein ac ystyriwn ei brynu neu’i fenthyg gan lyfrgell arall. Mae croeso i fyfyrwyr a staff wneud hyd at ddeg cais mewn blwyddyn academaidd.

Rhywbeth sydd ei angen arnoch nad yw'n gweithio'n iawn?

Edrychwch ar ein tudalennau datrys problemau ac adroddiad statws ar gyfer problemau hysbys/atebion neu ewch i roi gwybod am nam.


Dal angen rhagor?  Rhowch wybod i ni neu darllenwch y Cwestiynau Cyffredin i gael gwybodaeth bellach. 

chat loading...