Student using his laptop in Y Fforwm library

Rydych chi yn y lle iawn! Dyma'r stop un siop ar gyfer eich holl anghenion o ran adnoddau dysgu.

Os ydych chi wedi gwirio'r Chwilio’r Llyfrgell ac wedi methu cael mynediad i rywbeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich astudiaethau, dilynwch y cyngor isod neu darllenwch yr adran Cwestiynau Cyffredin.


Rhywbeth sydd ei angen arnoch a allai fod gennym ni'n barod?

Os ydych chi’n amau bod adnodd gennym ni’n barod, ond allwch chi ddim dod o hyd iddo, neu os teimlwch fod arnoch angen cyngor i wneud yn fawr o ein hadnoddau ar-lein, gwnewch apwyntiad gyda’ch Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd. Gall eich LlCA gynnig cymorth wrth fireinio eich sgiliau chwilio am wybodaeth, a chynghori ar yr amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael yn eich maes pwnc penodol chi

Rhywbeth sydd ei angen arnoch nad yw gennym ni'n barod?

Gwnewch gais amdano gan ddefnyddio'r ffurflen gais ar-lein ac ystyriwn ei brynu neu’i fenthyg gan lyfrgell arall. Mae croeso i fyfyrwyr a staff wneud hyd at ddeg cais mewn blwyddyn academaidd.

Myfyriwr dysgu o bell neu ymchwil?

Os ydych chi’n fyfyriwr dysgu o bell neu’n fyfyriwr ymchwil cofrestredig, byddwn ni’n eich helpu i gysylltu â’r adnoddau sydd eu hangen arnoch drwy’r gwasanaethau benthyciadau drwy’r post a sganio a Chynllun Sconul Access.  I wneud cais am eitem, defnyddiwch y ffurflen gais ar-lein.

Rhywbeth sydd ei angen arnoch nad yw'n gweithio'n iawn?

Edrychwch ar ein tudalennau datrys problemau ac adroddiad statws ar gyfer problemau hysbys/atebion neu ewch i roi gwybod am nam.


Dal angen rhagor?  Rhowch wybod i ni neu darllenwch y Cwestiynau Cyffredin i gael gwybodaeth bellach. 

chat loading...