Rydym yn croesawu ceisiadau am fenthyciadau rhyng-lyfrgellol gan sefydliadau o fewn y Deyrnas Gyfunol a Gweriniaeth Iwerddon. Gallwn ddarparu llyfrau, copïau digidol o erthyglau cyfnodolion a phenodau llyfrau yn unol â deddfwriaeth hawlfraint gyfredol.

Cysylltwch drwy e-bost: needmore@uwtsd.ac.uk 

Gellir gwneud cais am y rhan fwyaf o adnoddau ac eithrio:

  • Cyfrolau cyfnodolion
  • Eitemau cyfeiriol
  • Casgliadau Arbennig
  • Traethodau Ymchwil

Telerau Benthyg

Yn gyffredinol, rhoddir llyfrau ar fenthyg am gyfnod o chwe wythnos, gydag opsiwn i adnewyddu am chwe wythnos arall drwy gysylltu â ni ar y cyfeiriad e-bost uchod. Sylwer efallai y rhoddir rhai eitemau ar fenthyg i’w defnyddio yn y llyfrgell yn unig a rhoddwn wybod fel y bo’n briodol.

Taliadau

Llyfrau: £15

Copïau digidol: £10

Nodwch rif eich Cyfrif Llyfrgell Brydeinig a’ch cyfeirnod wrth wneud cais.

chat loading...