Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn.

Mae llyfrau ar lawr uchaf (001-841) a lloriau is (841-999) y llyfrgell ar gampws Llambed. Mae’n bwysig chwilio catalog y llyfrgell er mwyn dod o hyd i deitlau penodol. Isod rhestrir rhai rhifau dosbarth defnyddiol ar gyfer Anthropoleg:

300 Gwyddorau cymdeithasol 
301 Cymdeithaseg ac anthropoleg  
301.2 Anthropoleg gymdeithasol  
304.2 Ecoleg ddynol  
306.461    Anthropoleg feddygol 
306.6 Anthropoleg crefydd  
320 Gwyddorau gwleidyddol  
393  Marw a chladdu

Cewch fynediad at e-lyfrau trwy gatalog y llyfrgell a’r Casgliadau E-Lyfrau. I’ch pwnc chi efallai y bydd y casgliadau e-lyfrau isod yn ddefnyddiol:

Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol. 

Mae prif gasgliad cylchgronau argraffedig Anthropoleg i’w gael ar y llawr isaf ac arddangosir y cylchgronau diweddaraf ar lawr gwaelod y llyfrgell ar Gampws Llambed. Mae’n bwysig i chi ddefnyddio catalog y llyfrgell i ddod o hyd i deitlau cylchgronau unigol.  Rhestrir rhai cylchgronau defnyddiol isod. Mae llawer o’n cylchgronau hefyd ar gael ar ffurf electronig.

American anthropologist

Anthropology today

Cultural anthropology: journal of the Society for Cultural Anthropology

Current Anthropology

Journal of anthropological research

Practicing anthropology

Mae detholiad o e-gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau erthyglau, ar gael trwy’r llyfrgell. Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau, gallwch fynd i gatalog y llyfrgell neu fynd i adnoddau e-gylchgronau penodol drwy’r Casgliadau E-gylchgronau. Dyma rai casgliadau e-gylchgronau defnyddiol ar gyfer Anthropoleg:

Y ffordd hawsaf o ddod o hyd i erthyglau e-gylchgronau â thestun llawn yw drwy ddefnyddio catalog y llyfrgell. Gallwch ddod o hyd i deitlau e-gylchgronau drwy fynd i’r chwiliad e-gylchgronau.  Dyma nifer o ddolenni i deitlau e-gylchgronau defnyddiol ar gyfer Anthropoleg:

Anthropology Today

Cultural Anthropology

Field Methods

Journal of anthropological research

Man

Social Anthropology

The Journal of the Royal Anthropological Institute

Gallwch weld rhestr gyflawn o’r casgliadau cylchgronau electronig yn Rhestr A-Z y Cylchgronau Electronig

Mae’r Llyfrgell yn tanysgrifio i nifer o e-adnoddau, ac efallai y bydd y rhai isod yn ddefnyddiol:

GreenFILE. Mae’n cynnig gwybodaeth sy’n cwmpasu pob agwedd ar effaith dyn ar yr amgylchedd. Mae’i gasgliad o deitlau ysgolheigaidd, o deitlau’r llywodraeth ac o deitlau o ddiddordeb cyffredinol, yn cynnwys gwybodaeth am gynhesu byd-eang, adeiladu gwyrdd, llygredd, amaethyddiaeth gynaliadwy, ynni adnewyddadwy, ailgylchu a rhagor. Mae’r gronfa ddata yn darparu mynegeion a chrynodebau i’r cofnodion, ac mae mwy na 4,600 o’r cofnodion â thestun llawn sy’n agored i ddefnyddwyr.

NewsBank. Mae NewsBank yn darparu mynediad i cynnwys testun llawn o bapurau newydd DU ac Iwerddon.

PsycARTICLES. Mae hon yn gronfa ddata seicoleg sy’n cynnwys erthyglau testun llawn o gylchgronau a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicolegol America, Sefydliad Cyhoeddi Addysgol yr APA, Cymdeithas Seicolegol Canada, a Grŵp Cyhoeddi Hogrefe.

Social Policy and Practice. Dyma gronfa ddata lyfryddol bwysig gyda chrynodebau, ac mae’n cwmpasu polisi cymdeithasol, iechyd cyhoeddus, gwasanaethau cymdeithasol, addysg, y gyfraith, datblygiad cymunedol ac iechyd meddwl a chymuned a seilir ar dystiolaeth. Mae’r gronfa ddata’n arbennig o gryf ym maes gofal cymdeithasol i’r ifanc a’r henoed.

Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.  Gallwch weld rhestr gynhwysfawr yn Pob adnoddau