Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Mae llyfrau ar lawr uchaf (001-841) a lloriau is (841-999) y llyfrgell ar gampws Llambed. Mae’n bwysig chwilio catalog y llyfrgell er mwyn dod o hyd i deitlau penodol. Isod rhestrir rhai rhifau dosbarth sy’n berthnasol i Archaeoleg:

220.93 Archaeoleg y Beibl 
291.175 Archaeoleg a chrefydd
930 Hanes yr Hen Fyd
930.1    Archaeoleg
930.101  Damcaniaeth archaeolegol
930.1028 Archaeoleg amgylcheddol
930.102804   Archaeoleg forwrol
930.12  Anatomeg ddynol esblygol
942.011  Prydain Gynhanesyddol  

 

Cewch fynediad at e-lyfrau trwy gatalog y llyfrgell a’r Casgliadau E-Lyfrau. I’ch pwnc chi efallai y bydd y casgliadau e-lyfrau isod yn ddefnyddiol:

Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol. 

Mae prif gasgliad cylchgronau argraffedig Archaeoleg i’w gael ar y llawr isaf ac arddangosir y cylchgronau diweddaraf ar lawr gwaelod y llyfrgell ar Gampws Llambed. Mae’n bwysig i chi ddefnyddio catalog y llyfrgell i ddod o hyd i deitlau cylchgronau unigol. Rhestrir rhai cylchgronau defnyddiol isod. Mae llawer o’n cylchgronau hefyd ar gael ar ffurf electronig.

Archaeology

Current archaeology

Environmental archaeology

Historical archaeology

World archaeology

Mae detholiad o e-gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau erthyglau, ar gael trwy’r llyfrgell. Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol. 

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau, gallwch fynd i gatalog y llyfrgell neu fynd i adnoddau e-gylchgronau penodol drwy’r Casgliadau E-gylchgronau. Dyma nifer o gasgliadau e-gylchgronau sy'n ddefnyddiol ar gyfer Archaeoleg:

Y ffordd hawsaf o ddod o hyd i erthyglau e-gylchgronau â thestun llawn yw drwy ddefnyddio catalog y llyfrgell. Gallwch ddod o hyd i deitlau e-gylchgronau drwy fynd i’r chwiliad e-gylchgronau. Isod mae dolenni at nifer o deitlau e-gylchgronau defnyddiol ar gyfer Archaeoleg:

Archaeologia Cambrensis : a record of the antiquities of Wales and its Marches and the journal of the Cambrian Archaeological Association

Environmental archaeology

International journal of historical archaeology

Journal of anthropological archaeology

Journal of British Archaeological Association

Journal of field archaeology

Journal of Egyptian archaeology

Medieval archaeology

World archaeology

 

Gallwch weld rhestr gyflawn o’r casgliadau cylchgronau electronig yn Rhestr A-Z y Cylchgronau Electronig

Mae’r Llyfrgell yn tanysgrifio i nifer o e-adnoddau, ac yn eu plith gallai’r canlynol fod o ddefnydd:

Digimap Collections sy’n cynnwys mapiau ar-lein a data gofodol am Brydain Fawr. Mae'n rhaid cael mewngofod Athens ar gyfer defnyddio Digimap. I ofyn am mewngofnod Athens, cycylltwch ag athens@tsd.ac.uk a rhoi eich enw a'ch rhif myfyriwr neu eich e-bost staff.

Oxford Art Online sy’n cwmpasu pob agwedd ar y celfyddydau gweledol o’r cyfnod cynhanes hyd heddiw, o gelfyddyd a phensaernïaeth i gerameg a ffotograffiaeth. Mae’n rhoi mynediad i destun dros 50,000 o erthyglau o 34 cyfrol y Dictionary of Art, The Encyclopaedia of Aesthetics, The Concise Oxford Dictionary of Art Terms, ynghyd â’r Oxford Companion to Western Art.

Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.  Gallwch weld rhestr gynhwysfawr yn Pob adnoddau

Pyrth Gwybodaeth

 

Gwefannau