Astudiaethau Canoloesol


Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn.

Mae llyfrau ar lawr uchaf (001-841) a lloriau is (841-999) y llyfrgell ar gampws Llambed. Mae’n bwysig chwilio catalog y llyfrgell er mwyn dod o hyd i deitlau penodol. Isod rhestrir rhai rhifau dosbarth sy’n berthnasol i Astudiaethau Canoloesol:

726.5 Pensaernïaeth Eingl-Sacsonaidd
728.81 Cestyll yn y gymdeithas ganoloesol
820.91 Llenyddiaeth Eingl-Sacsonaidd
821.17 Chaucer
891.6611   Cymru Ganoloesol
940.18 Y Croesgadau
942.03 Lloegr Canoloesol
942.04 Rhyfeloedd y Rhosynnau

 

 

 

Cewch fynediad at e-lyfrau drwy gatalog y llyfrgell a’r Casgliadau E-Lyfrau. I’ch pwnc chi efallai y y bydd y casgliadau e-lyfrau isod yn ddefnyddiol. 

Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.     

Mae prif gasgliad cylchgronau argraffedig Astudiaethau Canoloesol i’w gael ar y llawr isaf ac arddangosir y cylchgronau diweddaraf ar lawr gwaelod y llyfrgell ar Gampws Llambed. Mae’n bwysig i chi ddefnyddio’r catalog i ddod o hyd i deitlau cylchgronau unigol.  Rhestrir rhai cylchgronau defnyddiol isod. Mae llawer o’n cylchgronau hefyd ar gael ar ffurf electronig.

Cambrian medieval Celtic studies

Journal of medieval and Renaissance studies

Journal of medieval history

Medieval history

Reading medieval studies : trafodion blynyddol Canolfan y Graddedigion ar gyfer Astudiaethau Canoloesol ym Mhrifysgol Reading

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau, gallwch fynd i gatalog y llyfrgell neu fynd i adnoddau e-gylchgronau penodol drwy’r Casgliadau E-gylchgronau. Dyma nifer o gasgliadau e-gylchgronau sy'n ddefnyddiol ar gyfer Astudiaethau Canoloesol: 

Y ffordd hawsaf o ddod o hyd i erthyglau e-gylchgronau â thestun llawn yw drwy ddefnyddio catalog y llyfrgell. Gallwch ddod o hyd i deitlau e-gylchgronau drwy fynd i Chwiliad e-gylchgronau. Dyma nifer o deitlau e-gylchgronau defnyddiol ar gyfer Astudiaethau Canoloesol:

The Chaucer review

Essays in medieval studies : trafodion Cymdeithas Ganoloesol Illinois

Gesta

Journal of medieval and eraly modern studies

Journal of medieval religious cultures

Medieval archaeology

Medieval history journal : cylchgrawn Cymdeithas Astudio Hanes Canoloesol

Medium aevum

Gallwch weld rhestr gyflawn o’r casgliadau cylchgronau electronig yn Rhestr A-Z y Cylchgronau Electronig

 

Mae’r Llyfrgell yn tanysgrifio i nifer o e-adnoddau, ac yn eu plith gallai’r canlynol fod o ddefnydd:

Early English Books online sy’n cynnwys delweddau ffacsimili digidol o dudalennau bron iawn pob gwaith a argraffwyd yn Lloegr, Iwerddon, Yr Alban, Cymru a Gogledd America Brydeinig, ynghyd â gweithiau yn Saesneg a argraffwyd mewn lleoedd eraill o 1473 – 1700.

Oxford Art Online sy’n cwmpasu pob agwedd ar y celfyddydau gweledol o’r cyfnod cynhanes hyd heddiw, o gelfyddyd a phensaernïaeth i gerameg a ffotograffiaeth. Mae’n rhoi mynediad i destun dros 50,000 o erthyglau o 34 cyfrol y Dictionary of Art, yr Encyclopedia of Aesthetics, y Concise Oxford Dictionary of Art Terms, a’r Oxford Companion to Western Art.

Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.  Gallwch weld rhestr gynhwysfawr yn Pob adnoddau.

Pyrth Gwybodaeth

 

Gwefannau