Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth


Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Mae llyfrau ar lawr uchaf (001-841) a lloriau is (841-999) y llyfrgell ar gampws Llambed. Mae’n bwysig chwilio catalog y llyfrgell er mwyn dod o hyd i deitlau penodol. Isod rhestrir rhai rhifau dosbarth sy’n berthnasol i Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth:

200 Crefydd
200.19 Seicoleg crefydd
201 Athroniaeth crefydd
230 Diwinyddiaeth Gristnogol
270 Hanes yr eglwys Gristnogol
293.5 Crefydd Geltaidd
294.5 Hindŵaeth
296 Iddewiaeth
297 Islam
299.51 Crefyddau Tsieina
306.6 Anthropoleg crefydd
791.43682   Crefydd a ffilm

Cewch fynediad at e-lyfrau drwy gatalog y llyfrgell a’r Casgliadau E-Lyfrau. I’ch pwnc chi efallai y bydd y casgliadau e-lyfrau isod yn ddefnyddiol. 

Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.     

Mae prif gasgliad cylchgronau argraffedig Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth i’w gael ar y llawr isaf ac arddangosir y cylchgronau diweddaraf ar lawr gwaelod y llyfrgell ar Gampws Llambed. Mae’n bwysig i chi ddefnyddio’r catalog i ddod o hyd i deitlau cylchgronau unigol.  Rhestrir rhai cylchgronau defnyddiol isod. Mae llawer o’n cylchgronau hefyd ar gael ar ffurf electronig.

Culture and religion

Journal of near-death studies

Journal of religion

Journal of religious history

Journal of theological studies

Linguistica Biblica

Numen

Scottish journal of theology

Vetus Testamentum

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau, gallwch fynd i gatalog y llyfrgell neu fynd i adnoddau e-gylchgronau penodol drwy’r Casgliadau E-gylchgronau. Dyma nifer o gasgliadau e-gylchgronau sy'n ddefnyddiol ar gyfer Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth: 

Y ffordd hawsaf o ddod o hyd i erthyglau e-gylchgronau â thestun llawn yw drwy ddefnyddio catalog y llyfrgell. Gallwch ddod o hyd i deitlau e-gylchgronau drwy fynd i Chwiliad e-gylchgronau. Dyma nifer o deitlau e-gylchgronau defnyddiol ar gyfer Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth:

Contagion : journal of violence, mimesis, and culture

The international journal for the psychology of religion

Journal for the scientific study of religion

Journal of beliefs & values : studies in religion & education

Journal of feminist studies in religion

Journal of psychology and theology

Journal of religious thought

Modern theology

Religious studies

Religious studies and theology

Religious studies review 

Review of religious research

Theology

Theology & sexuality : the journal of the Institute for the Study of Christianity and Sexuality

Gallwch weld rhestr gyflawn o’r casgliadau cylchgronau electronig yn Rhestr A-Z y Cylchgronau Electronig

 

*

I ofyn am fanylion mewngofnodi Athens, cysylltwch ag athens@uwtsd.ac.uk gan roi’ch enw a’ch rhif myfyriwr neu gyfeiriad e-bost staff.

Mae’r Llyfrgell yn tanysgrifio i nifer o e-adnoddau, ac yn eu plith gallai’r canlynol fod o ddefnydd:

ATLA Religion Database / ATLA Serials sy’n cefnogi ysgolheictod crefyddol a diwinyddol ym maes addysg ac ymchwil. Mae’n cynnwys miloedd o ddyfyniadau o gyfrolau rhyngwladol a gweithiau aml-awdur ym maes crefydd.

Education Source sef yr adnodd ar-lein mwyaf awdurdodol ar gyfer ymchwil addysg. Mae’n cynnig casgliad mwyaf a mwyaf cyflawn y byd o gylchgronau addysg â thestun llawn. 

John Johnson collection sy’n rhoi mynediad i ddelweddau lliw chwiliadwy 65,000 o eitemau yng Nghasgliad John Johnson o Effemera Argraffedig yn Llyfrgell Bodley, gan roi cipolwg unigryw ar natur gyfnewidiol bywyd pob dydd yn y ddeunawfed ganrif, y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac ar ddechrau’r ugeinfed ganrif.

Oxford Art Online sy’n cwmpasu pob agwedd ar y celfyddydau gweledol o’r cyfnod cynhanes hyd heddiw, o gelfyddyd a phensaernïaeth i gerameg a ffotograffiaeth. Mae’n rhoi mynediad i destun dros 50,000 o erthyglau o 34 cyfrol y Dictionary of Art, yr Encyclopedia of Aesthetics, y Concise Oxford Dictionary of Art Terms, a’r Oxford Companion to Western Art.

Oxford Islamic Studies Online  sy’n cynnig mynediad i ystod eang o adnoddau cyfeiriol ar y byd Islamaidd yn Saesneg.

Oxford Scholarship Online sy’n gronfa ddata chwiliadwy o lyfrau ysgolheigaidd â thestun llawn mewn amrywiaeth o bynciau yn cynnwys Crefydd.

Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.  Gallwch weld rhestr gynhwysfawr yn Pob adnoddau