Astudiaethau Islamaidd


Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Mae llyfrau ar lawr uchaf (001-841) a lloriau is (841-999) y llyfrgell ar gampws Llambed. Mae’n bwysig chwilio catalog y llyfrgell er mwyn dod o hyd i deitlau penodol. Isod rhestrir rhai rhifau dosbarth sy’n berthnasol i Astudiaethau Islamaidd: 

297 Astudiaethau Islamaidd
297.1225   Y Qur'an
340.59  Cyfraith Islamaidd
492.7 Arabeg
892.7 Llenyddiaeth Arabeg
950 Hanes Islam

Cewch fynediad at e-lyfrau drwy gatalog y llyfrgell a’r Casgliadau E-Lyfrau. I’ch pwnc chi efallai y bydd Oxford Scholarship Online  a Taylor & Francis E-book library  yn gronfeydd data defnyddiol. Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.   

Mae prif gasgliad cylchgronau argraffedig Astudiaethau Islamaidd i’w gael ar y llawr isaf ac arddangosir y cylchgronau diweddaraf ar lawr gwaelod y llyfrgell ar Gampws Llambed. Mae’n bwysig i chi ddefnyddio’r catalog i ddod o hyd i deitlau cylchgronau unigol. Rhestrir rhai cylchgronau defnyddiol isod. Mae llawer o’n cylchgronau hefyd ar gael ar ffurf electronig.

The Muslim news

The Muslim world book review

Seasons : cylchgrawn Sefydliad Zaytuna a gyhoeddir ddwywaith y flwyddyn

Mae detholiad o e-gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau erthyglau, ar gael trwy’r llyfrgell. Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau, gallwch fynd i gatalog y llyfrgell neu fynd i adnoddau e-gylchgronau penodol drwy’r Casgliadau E-gylchgronau. Dyma nifer o gasgliadau e-gylchgronau sy'n ddefnyddiol ar gyfer Astudiaethau Islamaidd: 

Y ffordd hawsaf o ddod o hyd i erthyglau e-gylchgronau â thestun llawn yw drwy ddefnyddio catalog y llyfrgell. Gallwch ddod o hyd i deitlau e-gylchgronau drwy fynd i Chwiliad e-gylchgronau. Dyma nifer o deitlau e-gylchgronau defnyddiol ar gyfer Astudiaethau Islamaidd:

Comparative Islamic studies

Contemporary Islam

Die Welt des Islam:Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Islamkunde

Journal of Islamic studies

Medieval encounters : cydlifiad a dialog rhwng y diwylliannau Iddewig, Cristnogol a Mwslimaidd

The Muslim world : adolygiad chwarterol o hanes, diwylliant, crefyddau a’r genhadaeth Gristnogol yn y byd Islamaidd 

Gallwch weld rhestr gyflawn o’r casgliadau cylchgronau electronig yn Rhestr A-Z y Cylchgronau Electronig

 

*

I ofyn am fanylion mewngofnodi Athens, cysylltwch ag athens@uwtsd.ac.uk gan roi’ch enw a’ch rhif myfyriwr neu gyfeiriad e-bost staff.

Mae’r Llyfrgell yn tanysgrifio i nifer o e-adnoddau, ac yn eu plith gallai’r canlynol fod o ddefnydd:

ATLA Religion Database / ATLA Serials sy’n cefnogi ysgolheictod crefyddol a diwinyddol ym maes addysg ac ymchwil. Mae’n cynnwys miloedd o ddyfyniadau o gyfrolau rhyngwladol a gweithiau aml-awdur ym maes crefydd.

Education Source sef yr adnodd ar-lein mwyaf awdurdodol ar gyfer ymchwil addysg. Mae’n cynnig casgliad mwyaf a mwyaf cyflawn y byd o gylchgronau addysg â thestun llawn. 

Oxford Islamic Studies Online  sy’n cynnig mynediad i ystod eang o adnoddau cyfeiriol ar y byd Islamaidd yn Saesneg.

Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.  Gallwch weld rhestr gynhwysfawr yn Pob adnoddau

Pyrth Gwybodaeth

Gwefannau