Astudiaethau Tsieineaidd


Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Mae llyfrau ar lawr uchaf (001-841) a lloriau is (841-999) y llyfrgell ar gampws Llambed. Mae’n bwysig chwilio catalog y llyfrgell er mwyn dod o hyd i deitlau penodol. Isod rhestrir rhai rhifau dosbarth sy’n berthnasol i Astudiaethau Tsieineaidd:  

181.11 Athroniaeth Tsieineaidd
299.51 Crefyddau Tsieina
495.51 Yr iaith Tsieinëeg
791.430951   Sinema Tsieineaidd
895.1 Llenyddiaeth Tsieineaidd
951 Hanes Tsieina
951.04 Hanes modern Tsieina 

Cewch fynediad at e-lyfrau drwy gatalog y llyfrgell a’r Casgliadau E-Lyfrau. I’ch pwnc chi efallai y bydd ACLS Humanities E-book a Chasgliad E-lyfrau EBSCO yn gronfeydd data defnyddiol. Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.   

Mae prif gasgliad cylchgronau argraffedig Astudiaethau Tsieineaidd i’w gael ar y llawr isaf ac arddangosir y cylchgronau diweddaraf ar lawr gwaelod y llyfrgell ar Gampws Llambed. Mae’n bwysig i chi ddefnyddio’r catalog i ddod o hyd i deitlau cylchgronau unigol.  Rhestrir rhai cylchgronau defnyddiol isod. Mae llawer o’n cylchgronau hefyd ar gael ar ffurf electronig.

Asian philosophy

Dao: a journal of comparative philosophy

Journal of Chinese cinemas

Journal of Chinese philosophy

Journal of Chinese religions 

Philosophy East & West 

Mae detholiad o e-gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau erthyglau, ar gael trwy’r llyfrgell. Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau, gallwch fynd i gatalog y llyfrgell neu fynd i adnoddau e-gylchgronau penodol drwy’r Casgliadau E-gylchgronau. Dyma nifer o gasgliadau e-gylchgronau sy'n ddefnyddiol ar gyfer Astudiaethau Tsieineaidd:

Education Research Complete

JSTOR

Literature Online

Project Muse

 

Y ffordd hawsaf o ddod o hyd i erthyglau e-gylchgronau â thestun llawn yw drwy ddefnyddio catalog y llyfrgell. Gallwch ddod o hyd i deitlau e-gylchgronau drwy fynd i Chwiliad e-gylchgronau. Dyma nifer o deitlau e-gylchgronau defnyddiol ar gyfer Astudiaethau Tsieineaidd:

Asian philosophy

Chinese literature today

Journal of Chinese cinemas

Journal of Chinese philosophy

Journal of Chinese political science

Journal of Chinese religions 

Twentieth-century China

 

Gallwch weld rhestr gyflawn o’r casgliadau cylchgronau electronig yn Rhestr A-Z y Cylchgronau Electronig

Mae’r Llyfrgell yn tanysgrifio i nifer o e-adnoddau, ac yn eu plith gallai’r canlynol fod o ddefnydd:

ATLA Religion Database sy’n cefnogi ysgolheictod crefyddol a diwinyddol ym maes addysg ac ymchwil. Mae’n cynnwys miloedd o ddyfyniadau o gyfrolau rhyngwladol a gweithiau aml-awdur ym maes crefydd gan gynnwys crefyddau Tsieina.

Oxford Art Online sy’n cwmpasu pob agwedd ar y celfyddydau gweledol o’r cyfnod cynhanes hyd heddiw, o gelfyddyd a phensaernïaeth i gerameg a ffotograffiaeth. Hefyd mae ganddi gynnwys sylweddol ar gelfyddydau Tsieineaidd.

Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.  Gallwch weld rhestr gynhwysfawr yn Pob adnoddau

Pyrth Gwybodaeth

  • ChinaSite.com: Cyfeiriadau cynhwysfawr at wefannau sy’n gysylltiedig â Tsieina
  • China WWW Virtual Library , porth chwiliadwy i adnoddau’r rhyngrwyd sy’n berthnasol i Astudiaethau Tsieineaidd. Fe'i cynhelir gan yr Athrofa Sinolegol, Prifysgol Leiden, Yr Iseldiroedd.
  • East and Southeast Asia : Cyfarwyddiadur anodedig o adnoddau’r rhyngrwyd, gydag adrannau ar Tsieina, Hong Kong, Taiwan, Macau a Mongolia.
  • Marjorie Chan's China Links : Dolenni anodedig i fwy na chwe chant o wefannau sy’n gysylltiedig ag adnoddau ar-lein ar Astudiaethau Tsieineaidd.

 

Gwefannau

 

Cylchgronau mewn Astudiaethau Tsieineaidd