Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Mae llyfrau ar lawr uchaf (001-841) a lloriau is (841-999) y llyfrgell ar gampws Llambed. Mae’n bwysig chwilio catalog y llyfrgell er mwyn dod o hyd i deitlau penodol. Isod rhestrir rhai rhifau dosbarth sy’n berthnasol i Athroniaeth:

100 Athroniaeth
110 Metaffiseg
111.85 Estheteg
121 Epistemoleg
149.93   Dirfodaeth
160 Rhesymeg
180 Athroniaeth yr Hen Fyd, yr Oesoedd Canol a’r Dwyrain
190 Athroniaeth Ewropeaidd Fodern
192 Athroniaeth Brydeinig
193 Athroniaeth Almaenaidd
194 Athroniaeth Ffrengig
701 Athroniaeth Celf

Cewch fynediad at e-lyfrau drwy gatalog y llyfrgell a’r Casgliadau E-Lyfrau. I’ch pwnc chi efallai y bydd y casgliadau e-lyfrau isod yn ddefnyddiol. 

Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.  

Mae prif gasgliad cylchgronau argraffedig Athroniaeth i’w gael ar y llawr isaf ac arddangosir y cylchgronau diweddaraf ar lawr gwaelod y llyfrgell ar Gampws Llambed. Mae’n bwysig i chi ddefnyddio’r catalog i ddod o hyd i deitlau cylchgronau unigol.  Rhestrir rhai cylchgronau defnyddiol isod. Mae llawer o’n cylchgronau hefyd ar gael ar ffurf electronig.

British journal for the history of philosophy

Inquiry : an interdiciplinary journal of philosophy and the social sciences

History and philosophy of logic

Noûs

Proceedings of the Aristotelian Society

Radical philosophy

Studies in philosophy and the history of philosophy

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau, gallwch fynd i gatalog y llyfrgell neu fynd i adnoddau e-gylchgronau penodol drwy’r Casgliadau E-gylchgronau. Dyma nifer o gasgliadau e-gylchgronau sy'n ddefnyddiol ar gyfer Athroniaeth: 

Y ffordd hawsaf o ddod o hyd i erthyglau e-gylchgronau â thestun llawn yw drwy ddefnyddio catalog y llyfrgell. Gallwch ddod o hyd i deitlau e-gylchgronau drwy fynd i Chwiliad e-gylchgronau. Dyma nifer o deitlau e-gylchgronau defnyddiol ar gyfer Athroniaeth:

The British journal of aesthetics

Critical inquiry

Continental philosophy review

Mind : a quarterly review of philosophy

Journal of the history of ideas

Journal of the history of philosophy

Philosophy : the journal of the Royal Institute of Philosophy

Philosophy and phenomenological research

Philosophy East and West

Gallwch weld rhestr gyflawn o’r casgliadau cylchgronau electronig yn Rhestr A-Z y Cylchgronau Electronig

 

Mae’r Llyfrgell yn tanysgrifio i nifer o e-adnoddau, ac yn eu plith gallai’r canlynol fod o ddefnydd:

Oxford Art Online sy’n cwmpasu pob agwedd ar y celfyddydau gweledol o’r cyfnod cynhanes hyd heddiw, o gelfyddyd a phensaernïaeth i gerameg a ffotograffiaeth. Mae’n rhoi mynediad i destun dros 50,000 o erthyglau o 34 cyfrol y Dictionary of Art, yr Encyclopedia of Aesthetics, y Concise Oxford Dictionary of Art Terms, a’r Oxford Companion to Western Art.

Oxford Scholarship Online sy’n gronfa ddata chwiliadwy o lyfrau ysgolheigaidd â thestun llawn mewn amrywiaeth o bynciau yn cynnwys Athroniaeth.

Religion and Philosophy Collection 

Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.  Gallwch weld rhestr gynhwysfawr yn Pob adnoddau.