Busnes a Rheolaeth


Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn.

Mae’r llyfrau yn y prif gasgliad sy’n ymwneud â Busnes a Rheolaeth ar lawr cyntaf y llyfrgell ar gampws Caerfyrddin.  Mae’n bwysig chwilio Catalog y llyfrgell er mwyn nodi’r casgliad lle mae’r eitem dan sylw'n cael ei chadw a'r rhif dosbarth.  Isod rhestrir rhai rhifau dosbarth perthnasol ar gyfer Busnes a Rheolaeth:

 

338                        

Cynhyrchu a diwydiant  

338.4

Twristiaeth a rheolaeth twristiaeth

338.927 

Datblygu cynaliadwy

650

Rheolaeth a gwasanaethau ategol

657

Cyfrifeg

658

Rheolaeth gyffredinol

658.3

Adnoddau Dynol

658.4038

Systemau gwybodaeth busnes a rheolaeth

658.404

Rheoli prosiectau

658.45

Cyfathrebu

658.8

Marchnata

658.872

E-fasnach ac e-fusnes

659

Hysbysebu a chysylltiadau cyhoeddus

 

 

Cewch fynediad at e-lyfrau trwy Gatalog y llyfrgell a’r Casgliadau E-Lyfrau.

Mae cylchgronau argraffedig Busnes a Rheolaeth ar y llawr gwaelod yn llyfrgell Caerfyrddin.  Gosodir cylchgronau yn nhrefn yr wyddor yn ôl eu teitl.  Rhestrir rhai cylchgronau perthnasol isod.  Mae llawer o’n cylchgronau hefyd ar gael ar ffurf electronig.

Mae’r holl gylchgronau at ddefnydd cyfeiriol yn unig.

Mae detholiad o e-gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau erthyglau, ar gael trwy’r llyfrgell. Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau, gallwch fynd i Gatalog y llyfrgell neu fynd i adnoddau e-gylchgronau penodol drwy’r Casgliadau E-gylchgronau. Dyma rai casgliadau e-gylchgronau defnyddiol ar gyfer Busnes a Rheolaeth:

Mae detholiad o e-gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau ar gyfer cylchgronau eraill, ar gael drwy’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu.

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau gallwch chwilio mewn e-adnoddau penodol neu chwilio’r catalog yn ôl y pwnc. Dyma nifer o e-adnoddau sy’n ddefnyddiol ar gyfer Busnes a Rheolaeth:

 Academic Search Premier

ABI Inform

Business Source Complete

IDS [HR and Employment Law]

JSTOR

Marketline

Newsbank

Mae Newsbank yn cael ei ddiweddaru bob dydd ac yn darparu mynediad i erthyglau papur newydd cyfredol ac wedi’u harchifo o bapurau newydd poblogaidd Cymru a’r DU yn cynnwys y Western Mail, y Times, y Financial Times, y Guardian a’r Independent.   Mae’n bosibl creu chwiliadau personol a’u cadw i’w defnyddio yn y dyfodol neu eu cyflunio er mwyn derbyn rhybuddion drwy e-bost.

Science Direct

Mae’r rhyngrwyd yn offeryn defnyddiol iawn ar gyfer dod o hyd i wybodaeth ac adnoddau ond mae dod o hyd i wybodaeth berthnasol sy’n ddiweddar ac yn gywir yn gallu bod yn anodd iawn a chymryd llawer o amser, a dylid defnyddio’r rhyngrwyd â gofal.

Dyma nifer o wefannau a fydd efallai yn ddefnyddiol i chi

Biz/ed

Gwefan addysgiadol i fyfyrwyr ac athrawon a gyhoeddir gan Cengage, sy’n darparu deunyddiau dysgu, ystadegau a data economaidd.

Busnes Cymru

Gwasanaeth ar-lein Llywodraeth Cymru i fusnesau. Mae’n rhoi mynediad i newyddion a chyngor yn ogystal â gwybodaeth am grantiau a gwasanaethau eraill y llywodraeth.

Tŷ’r Cwmnïau: WebCHeck

Mae'r gwasanaeth WebCHeck ar wefan Tŷ’r Cwmnïau yn rhoi mynediad yn rhad ac am ddim i wybodaeth am gwmnïau yn y DU.

Directory of Open Access Journals: Business

Cyfeiriadur o gylchgronau ysgolheigaidd yn rhad ac am ddim ac â rheolaeth ansawdd, yn cynnwys 200 o deitlau sy’n berthnasol i Fusnes a Rheolaeth.

Doing Business

Gwefan a ddarperir gan Fanc y Byd sy’n darparu adroddiadau am ddim ac ymchwil am gychwyn a rhedeg busnes yn ogystal â phroffiliau o 183 o economïau gwahanol a chymariaethau ar draws economïau.

FT.com

Gwefan y Financial Times sy’n cynnwys newyddion cyfredol a gwybodaeth sy’n berthnasol i gyllid a busnes.

Blogiau’r Harvard Business Review

Gwybodaeth a sylwadau gan academyddion ac arweinwyr y byd busnes.

Price Waterhouse Cooper

Price Waterhouse Cooper yw cwmni gwasanaethau proffesiynol mwyaf y byd ac mae’i wefan yn rhoi mynediad am ddim i doreth o broffiliau diwydiant a chyhoeddiadau sy’n berthnasol i fusnes a rheolaeth.